Oriflame väljer Nepa som insiktspartner för global varumärkesutveckling

Framgångsrika varumärken har en gemensam nämnare – de vet hur varumärket ska utvecklas för att verkligen leverera. Oriflame har valt att samarbeta med Nepa för att hitta och tolka trender samt att förstå kunders och konkurrenters behov och beteenden. Uppdraget utförs parallellt i 10 länder.

"Vi är stolta över att få jobba med det här strategiskt viktiga uppdraget. Oriflame är ett starkt varumärke och vi är övertygade om att vårt samarbete hjälper Oriflame att få tillgång till tillförlitliga insikter som kan stärka varumärkets position ytterligare", säger Johan Rinaldo, kommersiell chef på Nepa.

Nepa kommer att jobba med Oriflames varumärke i Mexiko, Colombia, Indonesien, Indien, Kina, Turkiet, Portugal, Polen, Marocko och Ryssland – länder med starkt varierande marknadsförutsättningar. Undersökningarna görs bland både slutkonsumenter och bland Oriflames säljkonsulter. Det primära syftet är att kontinuerligt få insikt om Oriflames varumärkesposition och hur varumärket utvecklas över tid.

 "Utvecklingsmålen vi sätter upp för respektive land baseras på våra globala strategiska riktlinjer. Nepa hjälper oss att förstå vår varumärkesposition in i minsta detalj. De hjälper oss också att definiera formeln för framgång på respektive marknad. Att vi valde Nepa som partner var på grund av deras erfarenhet av globala varumärksprojekt och deras innovativa lösningar", säger Frédérique Jacqmart, Consumer Insight Manager på Oriflame.


För mer information: 
nepa.com eller kontakta vice VD och CFO P-O Westerlund, 
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824.


Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2017 kl. 08:00 CET.


Nepas hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 200 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Norge och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare. 

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Oriflame väljer Nepa som insiktspartner för global varumärkesutveckling
Twittra det här

Citat

Vi är övertygade om att vårt samarbete hjälper Oriflame att få tillgång till tillförlitliga insikter som kan stärka varumärkets position ytterligare.
Johan Rinaldo
Nepa hjälper oss att förstå vår varumärkesposition in i minsta detalj. De hjälper oss också att definiera formeln för framgång på respektive marknad.
Frédérique Jacqmart