Svenska institutionella investerare förvärvar aktier i Nepa

Report this content

Ett antal aktieägare i Nepa AB, listat på Nasdaq First North, har tillsammans avyttrat 1 049 648 aktier, motsvarande 14,7 procent av antalet utestående aktier i bolaget. Köparna till aktierna är ett antal svenska institutionella investerare. Affären har genomförts på marknadskurs 95,00 kronor per aktie. 

Fyra aktieägare i Nepa, Ulrich Boyer, Fredrik Östgren, P-O Westerlund och Niclas Öhman har den 6 april 2017 avyttrat sammanlagt 1 049 648 aktier i Nepa, vilket tillsammans motsvarar 14,7 procent av aktierna i bolaget. Aktierna har förvärvats av ett antal svenska institutionella investerare inklusive Swedbank Robur, SHB Fonder, Didner & Gerge Fonder samt en större svensk pensionsfond. Försäljningen har skett genom Erik Penser Bank.

De fyra säljarna är grundare till Nepa och aktiva i bolagets styrelse eller ledning. Efter försäljningen uppgår säljarnas sammanlagda innehav i Nepa till 2 782 452 aktier, vilket motsvarar 38,9 procent av aktierna i bolaget.

"Sedan vi grundande Nepa 2006 har vi byggt ett ledande bolag med affärsidén att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst- och beteendemönster i företagets dagliga beslutsfattande. Trots att Nepa vuxit starkt de senaste åren är vi övertygade om att bolaget fortfarande bara befinner sig i början på sin utveckling. Vi ser goda möjligheter att fortsätta expandera bolaget och vi kommer alla att även fortsättningsvis vara starkt engagerade i Nepa och vi kvarstår som långsiktiga ägare i bolaget”, säger Ulrich Boyer, styrelseordförande i Nepa."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Östgren, VD
+46 733 345 069
fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund, Vice VD och CFO
+46 706 404 824
p-o.westerlund@nepa.com 

Nepa är ett IT-drivet researchbolag. Vi använder teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar som genererar agerbara insikter. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata gör vi våra uppdragsgivare mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande – ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 250 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Kina, Norge, Singapore och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Trots att Nepa vuxit starkt de senaste åren är vi övertygade om att bolaget fortfarande bara befinner sig i början på sin utveckling. Vi ser goda möjligheter att fortsätta expandera bolaget och vi kommer alla att även fortsättningsvis vara starkt engagerade i Nepa och vi kvarstår som långsiktiga ägare i bolaget”, säger Ulrich Boyer, styrelseordförande i Nepa.
Ulrich Boyer