Svenska institutionella investerare förvärvar aktier i Nepa

Ett antal aktieägare i Nepa AB, listat på Nasdaq First North, har tillsammans avyttrat 1 049 648 aktier, motsvarande 14,7 procent av antalet utestående aktier i bolaget. Köparna till aktierna är ett antal svenska institutionella investerare. Affären har genomförts på marknadskurs 95,00 kronor per aktie. 

Fyra aktieägare i Nepa, Ulrich Boyer, Fredrik Östgren, P-O Westerlund och Niclas Öhman har den 6 april 2017 avyttrat sammanlagt 1 049 648 aktier i Nepa, vilket tillsammans motsvarar 14,7 procent av aktierna i bolaget. Aktierna har förvärvats av ett antal svenska institutionella investerare inklusive Swedbank Robur, SHB Fonder, Didner & Gerge Fonder samt en större svensk pensionsfond. Försäljningen har skett genom Erik Penser Bank.

De fyra säljarna är grundare till Nepa och aktiva i bolagets styrelse eller ledning. Efter försäljningen uppgår säljarnas sammanlagda innehav i Nepa till 2 782 452 aktier, vilket motsvarar 38,9 procent av aktierna i bolaget.

"Sedan vi grundande Nepa 2006 har vi byggt ett ledande bolag med affärsidén att hjälpa företag att bli mer kundorienterade genom att föra in konsumentens röst- och beteendemönster i företagets dagliga beslutsfattande. Trots att Nepa vuxit starkt de senaste åren är vi övertygade om att bolaget fortfarande bara befinner sig i början på sin utveckling. Vi ser goda möjligheter att fortsätta expandera bolaget och vi kommer alla att även fortsättningsvis vara starkt engagerade i Nepa och vi kvarstår som långsiktiga ägare i bolaget”, säger Ulrich Boyer, styrelseordförande i Nepa."

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Östgren, VD
+46 733 345 069
fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund, Vice VD och CFO
+46 706 404 824
p-o.westerlund@nepa.com 

Nepa är ett IT-drivet researchbolag. Vi använder teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar som genererar agerbara insikter. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata gör vi våra uppdragsgivare mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande – ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 250 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Kina, Norge, Singapore och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Trots att Nepa vuxit starkt de senaste åren är vi övertygade om att bolaget fortfarande bara befinner sig i början på sin utveckling. Vi ser goda möjligheter att fortsätta expandera bolaget och vi kommer alla att även fortsättningsvis vara starkt engagerade i Nepa och vi kvarstår som långsiktiga ägare i bolaget”, säger Ulrich Boyer, styrelseordförande i Nepa.
Ulrich Boyer