Delårsrapport Nepa AB (publ) Q3 2017

Report this content

STARK TILLVÄXT I OMSÄTTNING OCH BRUTTORESULTAT I TREDJE KVARTALET

TREDJE KVARTALET, JULI – SEPTEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen ökade 18,8% till 45,6 (38,4) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 21,6% till 33,1 (27,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,6 (-3,5) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -8,3 (-2,7) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -1,16 (-0,38) SEK, efter utspädning -1,14 (-0,38) SEK

NIO MÅNADER, JANUARI – SEPTEMBER 2017 

 • Nettoomsättningen ökade 17,3% till 151,7 (129,3) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 14,3% till 110,3 (96,5) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -20,7 (0,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -21,3 (-1,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -2,98 (-0,20) SEK, efter utspädning -2,93 (-0,20) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

UNDER PERIODEN

 • En ny version av ActionHub® med ytterligare funktionalitet lanserades i augusti. Det första kontraktet i USA, för ett globalt detalj­handelsföretag, skrevs på samma månad.
 • Breddad försäljningsrepresentation i USA, där vi nu täcker in både Miami och Denver, i tillägg till kontoret i New York.

EFTER PERIODEN

 • För sjätte gången sedan 2011 utsågs Nepa Sverige till Gasellföretag av Sveriges största affärstidning Dagens Industri. Nepa är fortsatt ett av endast 0,5 procent av Sveriges snabbast växande bolag.
 • Nepa Finland utsågs till ”Achiever 2017” av Finlands största affärstidning Kauppalehti. Nepa Finland är ett av 1 procent av Finlands snabbast växande bolag. Endast 4 procent av finska företag klarar samtliga kriterier för att uppnå Achiever-status.

VD HAR ORDET 

Under det tredje kvartalet 2016 började vi genomföra de fyra tillväxtinitiativ som lanserades i samband med börsintroduktionen våren 2016. Så här ett år senare kan vi konstatera följande:

 1. Tillväxt för Nepa UK - investera ytterligare i Storbritannien i syfte att öka tillväxten på Europas största och världens näst största marknad. Tillväxten i Storbritannien har sedan VD-bytet för ett år sedan varit god. Vi har under tredje kvartalet i år inlett ett globalt samarbete med ett av världens största företag inom snabbrörliga konsumtionsvaror, med huvudkontor i Storbritannien. Vi ser det som ett bevis på att vår strategi i Storbritannien är rätt och att Nepas produkter står starka i en global konkurrens.
 2. Etablering i USA - världens största marknad för våra produkter och tjänster. I maj 2017 anställdes Ken Peterson för driva Nepa i USA och under det tredje kvartalet påbörjades implementeringen av ActionHub® för den första stora amerikanska kunden. Försäljning och marknadsföring prioriteras och försäljningsorganisationen har förstärkts med representation i Denver och Miami. Parallellt arbetar vi med att etablera varumärket Nepa i USA bland annat genom att presentera ett kundcase på konferensen TMRE i oktober, ett av världens största årliga event inom vår industri.
 3. Fortsatt tillväxt på etablerade marknader – fortsatt tillväxt i Sverige och på existerande marknader Norge, Finland, Danmark och Indien. Under det tredje kvartalet 2017 ökade Nepas nettoomsättning med 18,8% jämfört med samma kvartal föregående år samtidigt som bruttovinsten ökade med 21,6%. Samtliga marknader växte och i Sverige blev Nepa för sjätte gången utsedd till Gasellbolag av tidningen Dagens industri, medan Nepa Finland förärades Achievers Award 2017 av affärstidningen Kauppalehti. Båda priserna belönar företag med exceptionellt god tillväxt.
 4. Investering i skalbara produkter - öka investeringarna i Nepas egenutvecklade produktplattform ActionHub® i syfte att möjliggöra en högre skalbarhet och därmed förutsättningar för ökad tillväxttakt. Flera applikationer har lanserats samtidigt som det i våras offentliggjorda partnerskapet med Facebook bidrar till att driva försäljning. Nepas produkter har valts av flera internationella bolag för att optimera medieinvesteringar och simulera framtida försäljningseffekter.

Vi har investerat i våra initiativ med personal inom produktutveckling och expansion för att realisera våra mål. Det tredje kvartalet 2017 har personalkostnaderna vuxit betydligt i förhållande till motsvarande kvartal föregående år, dock med en lägre procentuell ökning än tidigare kvartal under det senaste året. Rörelseresultatet uppgick under det tredje kvartalet 2017 till -8,6 MSEK.

Vi fortsätter att uppvisa allt starkare nettomarginaler på vår hemmamarknad Sverige. Tillsammans med en stärkt produktportfölj och växande internationella verksamheter har vi rätt förutsättningar för fortsatt utveckling av våra fyra tillväxtinitiativ när vi nu beger oss in på år två.

Fredrik Östgren

VD

nepa.com eller kontakta Vice VD och CFO P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Delårsrapport Nepa AB (publ) Q3 2017
Twittra det här

Citat

Försäljning och marknadsföring prioriteras och försäljningsorganisationen har förstärkts med representation i Denver och Miami.
Fredrik Östgren