Nepa hjälper Elgiganten att fånga försäljningsmöjligheter

Som en av Nordens största medieköpare förlitar sig hemelektronikkedjan Elgiganten på att deras omfattande reklaminvesteringar ska ge god avkastning. Nepa ska hjälpa Elgiganten öka sin försäljning genom att identifiera och rekommendera strategiska förändringar i deras varumärkes- och kommunikationsaktiviteter.

Den snabba och ständigt pågående digitaliseringen skapar en väldigt fragmenterad mediekonsumtion. Det har fått Elgiganten att inse behovet av att bättre förstå det förändrade mediebeteendet bland sina konsumenter.

 ”Med Nepas consumer science-plattform får vi möjlighet att identifiera såväl konsumenters åsikter som deras beteenden. Vi kan agera inom våra tillväxtområden och hela tiden se kopplingen till ökad försäljning. Vi utgår från konsumentinsikter i den strategiska utvecklingen av vårt varumärke och våra kommunikationsaktiviteter. Insikterna lhjälper oss också att utvärdera den taktiska kommunikations- och försäljningsrelaterade verksamheten”, säger Eddie Hernandez, nordisk marknadschef på Elkjøp Nordic AS (Elgiganten i Sverige).

 I hemelektronikbranschen är marknadsföring en betydande faktor i den dagliga verksamheten. Här mäts möjligheterna till ökade försäljningsintäkter i reda pengar – varje dag.

"Vi förenklar beslutsprocesser. Å ena sidan behöver Elgiganten välja mediekanaler som ökar långsiktiga varumärkeffekter. Å andra sidan ska kommunikationen omvandlas till konkret försäljning – här och nu. Just nu är vi involverade i ett projekt som hjälper Elgiganten att optimera marknadsföring och medieinvesteringar för framtida tillväxt. Här analyserar vi och modellerar faktorer som påverkar marknadsföringen och driver på försäljningen – vi ska hitta den perfekta modellen", säger Fredrik Östgren, VD på Nepa.

Konsumentföretag har som regel väldigt stor nytta av den här typen av strategiskt beslutsstöd. Alltför många beslut tas på ren magkänsla när nya riktningar för varumärkes- och/eller kommunikationsaktiviteter. Det gäller inte minst det som ska kopplas till ökad försäljning.

Nepa AB (publ) är sedan den 26 april 2016 noterat på Nasdaq First North.
Certified Adviser är Erik Penser Bank.

För mer information:
nepa.com eller kontakta Vice VD och CFO P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 82

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nepa hjälper Elgiganten att fånga försäljningsmöjligheter
Twittra det här

Citat

Med Nepas consumer science-plattform får vi möjlighet att identifiera såväl konsumenters åsikter som deras beteenden. Vi kan agera inom våra tillväxtområden och hela tiden se kopplingen till ökad försäljning.
Eddie Hernandez
Vi förenklar beslutsprocesser. Å ena sidan behöver Elgiganten välja mediekanaler som ökar långsiktiga varumärkeffekter. Å andra sidan ska kommunikationen omvandlas till konkret försäljning – här och nu.
Fredrik Östgren