NEPA AB (publ) förvärvar utestående 9,9 procent av Nepa UK Ltd som nu blir ett helägt dotterbolag


Nepa är marknadsledare när det gäller att kombinera teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar. Vi genererar och levererar direkt agerbara insikter till några av världens mest namnkunniga företag.

Med en tillväxt på över 45 procent hittills under år 2016 och som ett direkt svar på den ökande efterfrågan i Storbritannien, tar vi nu nästa steg i utvecklingen av vår brittiska affärsverksamhet.

"Storbritannien är den näst största marknaden i världen för den typ av produkter och tjänster som Nepa erbjuder. För att lyckas med målet att göra England till ett av Nepas starkaste marknadsfästen, förvärvar vi 9,9 procent av dotterbolaget Nepa UK Ltd som nu blir ett helägt dotterbolag. Det innebär samtidigt att vi går skilda vägar med nuvarande VD i Storbritannien, säger Hans Skruvfors, MD Europa & Asien på Nepa."

För att fortsatt kunna hantera den snabba tillväxten, samtidigt som vi rekryterar ny VD och flera nyckelpersoner till Londonkontoret, utses Hans Skruvfors till tillförordnad VD på Nepa UK Ltd.

Nepa använder teknologi och industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva researchlösningar som genererar agerbara insikter. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata gör vi våra uppdragsgivare mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande – ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®.

Med huvudkontor i Stockholm har Nepa pågående projekt i fler än 50 länder på fem kontinenter. Lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Kina (rep), Norge, Singapore (rep) och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare. 

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Med en tillväxt på mer än 45 % hittills under år 2016 och som ett direkt svar på den ökande efterfrågan i Storbritannien, tar vi nu nästa steg i utvecklingen av vår brittiska affärsverksamhet.
Twittra det här

Citat

För att lyckas med målet att göra England till ett av Nepas starkaste marknadsfästen, förvärvar vi 9,9 procent av dotterbolaget Nepa UK Ltd som nu blir ett helägt dotterbolag.
Hans Skruvfors