Nepa hjälper Dressmann att styra varumärket rätt i klädbutiksdjungeln

Förutom att vara föregångare inom klädförsäljning så är klädföretaget Dressmann också en mästare i varumärkesbyggande. Dressmann har nu gett Nepa i uppdrag att föra in kundernas röst i varumärkesarbetet på ett tydligt sätt. 

Genom att regelbundet hitta, analysera och leverera exakt de insikter som kundernas förväntningar och beteenden ger uttryck för, ska Dressmann kunna förstå exakt hur deras reklam och marknadsföringsaktiviteter påverkar såväl inställningen till varumärket som försäljningen i både Sverige, Norge, Finland och Österrike.

”Det här är insikter som behövs för att kunna ta rätt affärsbeslut och för att kunna agera effektivt ute i butiksleden”, säger Fredrik Östgren, VD på Nepa. ”Förutom insikten från kunder tittar vi också noga på konkurrenter, trender och andra viktiga omständigheter på marknaden så att Dressmann hela tiden har en totalbild av sina förutsättningar. En bild som ofta ser olika ut beroende på marknad”, fortsätter Fredrik.

Marknadsföringen är en strategisk pusselbit i Dressmanns verksamhet. Nya beslut tas regelbundet för att marknadsföringen ska kunna bidra till att bygga varumärket på önskat sätt och samtidigt påverka försäljningen positivt.

”Då vi lever i en digital värld där konsumenter ges mängder av alternativ att välja bland och väldigt många sätt att konsumera mediers innehåll på, blir vår förmåga att fånga upp och analysera åsikter och kundbeteenden en enorm konkurrensfördel”, säger Elin Finnström, Communication and Digital Marketing Manager på Dressmann. ”Vi vill ju ha maximal utväxling på vår marknadsföring och vi vill förstå om vår varumärkesplattform håller. Den insikt vi får med hjälp av Nepa gör att vi kan agera snabbt – när och där det behövs”, avslutar Elin.

 
För mer information:
nepa.com eller kontakta Vice VD och CFO P-O Westerlund,
p-o.westerlund@nepa.com
+46 706 404 824

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 september 2017 kl. 08:00 CET.

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 200 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Norge och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare. 

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nepa hjälper Dressmann att styra varumärket rätt i klädbutiksdjungeln.
Twittra det här

Citat

Det här är insikter som behövs för att kunna ta rätt affärsbeslut och för att kunna agera effektivt ute i butiksleden.
Fredrik Östgren
Vi vill ju ha maximal utväxling på vår marknadsföring och vi vill förstå om vår varumärkesplattform håller.
Elin Finnström