Delårsrapport Nepa AB (publ), Q2 2018

STARK TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2018

 • Nettoomsättningen ökade 18,0% till 64,9 (55,0) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 25,3% till 48,8 (38,9) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,2 (-7,4) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -1,7 (-7,5) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -0,24 (-1,05) kronor, efter utspädning -0,23 (-1,03) kronor

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI – JUNI 2018

 • Nettoomsättningen ökade 15,5% till 122,5 (106,1) MSEK
 • Bruttoresultatet ökade 18,5% till 91,5 (77,2) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-12,1) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -7,3 (-13,0) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -1,03 (-1,82) kronor, efter utspädning -1,01 (-1,79) kronor

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

UNDER PERIODEN

 • Fullt anpassade till GDPR, EUs nya dataskydds­förordning.
 • Årsstämman den 31 maj valde Dr. Annika Steiber, Ass. Professor i företagsledning och entreprenörskap på Menlo College, Kalifornien, och Jan Carlzon, f.d. VD SAS, till nya ledamöter i Nepas styrelse. Tidigare ledamoten Anne Roggeveen hade avböjt omval.
 • Nepa ingick partnerskap med Snapchats ägarbolag Snap Inc inom marketing mix modelling.

EFTER PERIODEN

 • San Diego-baserade videospeltillverkaren Psyonix valde Nepas Consumer Science Platform® för sin kontinuerliga varumärkes- och reklamoptimering.


VD HAR ORDET

Jag är mycket stolt och glad över Nepas utveckling under andra kvartalet 2018. I tillägg till en stark tillväxt - bruttovinstökning om 25 procent - har vi tagit flera viktiga steg mot att realisera de tre målsättningar som vi kommunicerade i samband med börsintroduktionen och kapitalresningen för drygt två år sedan.

1)    Investera i vår produkt för att ytterligare öka vår skalbarhet

Utvecklingen av vår Consumer Science Platform® har fokuserats på att förbättra våra produkter inom CX (Customer Experience, dvs. förbättra kundupplevelsen) och MO (Marketing Optimization, dvs. öka avkastning på marknadsföringsinvesteringar).

 • Under första kvartalet lanserades CX Tracker, en ny applikation som vänder sig till mellanstora företag och företag som påbörjar en förbättringsresa av sin kundupplevelse. Försäljningen har under andra kvartalet utvecklats positivt med flera nya kunder och god efterfrågan.
 • Under andra kvartalet ingick Nepa och Snapchats ägarbolag Snap Inc ett partnerskap inom marketing mix modelling, vilket ytterligare stärker våra produkter inom Marketing Optimization. Det här är det tredje större strategiska partnerskapet inom marketing mix modellering under det senaste året. Partnerskapet möjliggör för våra kunder att fatta välgrundade investeringsbeslut i det föränderliga medielandskapet.

Produktutvecklingen har under det andra kvartalet haft positiva effekter på Nepas skalbarhet och därmed företagets finanser. Vi ser att förhållandet mellan vår tillväxt, mätt i bruttovinst, och ökningen av personalkostnader har förbättrats för femte kvartalet i rad. Bruttovinsten ökade med 25 procent samtidigt som våra personalkostnader endast ökade med 3 procent, vilket visar att skalbarheten förbättrats markant under det senaste året.

2)    Investera i vårt försäljningskontor i Storbritannien för att driva tillväxt
Vi är mycket nöjda med den förändring avseende ledning och företagsstruktur som vi genomförde för drygt 18 månader sedan då Lindsay Parry utsågs till VD och Nepa UK blev ett helägt dotterbolag. Alla marknader bidrar till Nepas tillväxt i bruttovinst om 25 procent och Nepa UK växer snabbast med en tillväxt om hela 140 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Vårt team i Storbritannien har haft stor framgång i att hjälpa flera av världens största företag inom snabbrörliga konsumtionsvaror genom vår Marketing Optimization applikation Path-to-Purchase, vilken visar hur konsumenter påverkas före de fattar ett köpbeslut. ESOMAR, en ledande medlemsorganisation för dataanalys- och insiktsföretag, bjöd in Nepa UKs VD att presentera produkten på deras årliga Shopper Experience-event i Amsterdam i juni under rubriken ”Growing your brand by connecting the dots”.

3)    Investera i en etablering i USA för att driva långsiktig tillväxt

Ett år efter det att Ken Peterson utsågs till VD för Nepa USA har vi etablerat ett starkt team i USA och kan se en god tillväxt avseende både globala och amerikanska kunder. San Diego-baserade videospeltillverkaren Psyonix valde nyligen Nepas Consumer Science Platform® för sin kontinuerliga varumärkes- och reklamoptimering. Psyonix verkar inom ett område där vi ser stor potential för Nepas produkter. Under andra kvartalet slutfördes flytten av vår globala marknadsfunktion från Sverige till USA med syftet att ytterligare stärka vår förmåga att skapa kännedom kring och efterfrågan för Nepas abonnemangsprodukter. Under det senaste kvartalet har vi investerat ungefär 3 MSEK i USA och ser en fortsatt stark tillväxt i försäljning och bruttovinst.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -1,2 MSEK, vilket är en förbättring med 6,2 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 2017. Nettomarginalerna stärktes på samtliga marknader.

Fredrik Östgren
VD

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North Stock Exchange sedan 2016. Erik Penser Bank är Nepas certifierade rådgivare.

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

www.nepa.com


Fredrik Östgren
CEO
Maria Skolgata 83 118 53
Stockholm, Sweden
+46 733 345 069 fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund
Deputy CEO, CFO
Maria Skolgata 83 118 53
Stockholm, Sweden
+46 706 404 824 p-o.westerlund@nepa.com

Om Nepa

Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011. Bolaget är börsnoterat på Nasdaq First North Stock Exchange sedan 2016. Erik Penser Bank är Nepas certifierade rådgivare.

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Media

Media