Nepa utser Mangold till likviditetsgarant

Report this content

Nepa AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB (Mangold) till likviditetsgarant för Nepas aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 15 oktober 2019.

Mangold kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att säkerställa möjligheten att handla i Nepas aktie varje dag genom att kontinuerligt ställa handelsposter på vardera köp- och säljsida i orderboken. En likviditetsgaranti ämnar skapa en mer korrekt prisbild i ett bolags aktie, vilket ger en mer korrekt värdering av bolaget och möjlighet till en förbättrad handelsvolym i aktien.

För mer information vänligen kontakta

Fredrik Östgren, VDMaria Skolgata 83118 53 Stockholm+46 733 345 069 | fredrik.ostgren@nepa.com P-O Westerlund, Vice VD och CFOMaria Skolgata 83118 53 Stockholm+46 706 404 824 | p-o.westerlund@nepa.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober 2019 kl. 08:00 CEST.

www.nepa.com


Fredrik Östgren
CEO
Maria Skolgata 83 118 53
Stockholm, Sweden
+46 733 345 069 fredrik.ostgren@nepa.com

P-O Westerlund
Deputy CEO, CFO
Maria Skolgata 83 118 53
Stockholm, Sweden
+46 706 404 824 p-o.westerlund@nepa.com

Headquartered in Stockholm, Sweden, and with local presence in Denmark, Finland, India, Norway, UK and USA, we help some of the world's most reputable brands in more than 50 countries to optimize customer experience investments and get more effect out of their marketing and sales. Nepa has been awarded DI Gasell's award for organic fast-growing companies in 6 of 7 years since 2011 The company is publicly traded at the Nasdaq First North Growth Market since 2016. Erik Penser Bank (tel: +46 8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se) is Nepa’s Certified Adviser.

Dokument & länkar