Om oss

Kort om Neste Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) använder innovativ, vetenskapsbaserad teknik för att omvandla avfall och andra råvaror till förnybara bränslen och återvinningsbara råvaror. Företaget utvecklar lösningar för att bekämpa klimatförändringar och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi och hjälper sina kunder att minska sina växthusgasutsläpp med minst 20 miljoner ton fram till år 2030. Neste är världens ledande producent av förnybart flygbränsle (SAF) och förnybar diesel och en pionjär inom utveckling av förnybara och cirkulära råvarulösningar för polymerer och kemikalier. Företagets mål är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till Europas mest hållbara raffinaderi. Neste är engagerat i att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035 och planerar att minska utsläppsintensiteten för sina sålda produkter med 50 procent till år 2040. Neste har också satt höga mål för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Företaget har upprepade gånger belönats av CDP och inkluderats på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. År 2023 uppgick Nestes omsättning till 22,9 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Kontakt

  • Neste medietjänst
    Kontakta Nestes medietjänst vardagar 8:30–16:00 (EET) eller via media(at)neste.com.
    +358 800 94025

Prenumerera