Citat

”Vi är mycket glada över att fortsätta vårt samarbete med Lufthansa, ett företag som har stött ansvarsfulla företagspolicyer under årtionden och som är en pionjär när det gäller att testa förnybart flygbränsle. Neste och Lufthansa delar samma målsättning att öka hållbarheten i luftfart och att erbjuda lösningar som hjälper våra kunder att uppnå personliga målsättningar för att minska sitt koldioxidavtryck”
Peter Vanacker, Nestes verkställande direktör
Vi är glada över att kunna hjälpa plastindustrin att få in mer biobaserade material i sin produktion.
Nestes ordförande och vd Peter Vanacker
Jag vill gratulera Swedavia till deras modiga beslut att börja använda hållbart flygbränsle som ett sätt att minska utsläppen av växthusgaser från deras personals egna resor. Jag är övertygad om att många företag börjar bli mer uppmärksamma på klimatpåverkan av de egna flygresorna, det är en given del i att driva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.
Peter Vanacker, Nestes ordförande och vd
Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda förnybart flygbränsle till affärsflyget. Förnybart flygbränsle av återvunna material minskar utsläppen från flygindustrin och är den bästa drivmedelsersättaren för flytande fossila bränslen för kommersiellt flyg. Genom att samarbeta med Air BP kan vi identifiera de bästa metoderna för att utveckla robusta leveranskedjor som gör förnybart flygbränsle tillgängligt på bred front.
Peter Vanacker, President & CEO på Neste
Vi är stolta över samarbetet med Clariant som är en av de mest innovativa aktörerna inom industrin för specialkemikalier. Vår ambition är att arbeta nära våra kunder och leverera hållbara kemikalielösningar till progressiva varumärken.
Peter Vanacker, President & CEO på Neste
Vi och andra företag som producerar förnybara drivmedel behöver tydliga policys och förutsägbara prognoser om vi ska säkra nya investeringar och öka produktionen, vilket krävs om vi ska minska utsläppen inom transportsektorn väsentligt och nå klimatmålen.
Carl Nyberg som är VD för Neste AB
Vi strävar ständigt efter att minska vår miljöpåverkan och att dra vårt strå till stacken för att bekämpa klimatförändringarna. Därför valde vi ett renare drivmedel och Neste MY Förnybar Diesel. Därmed minskar våra växthusgasutsläpp med upp till 90 % jämfört med konventionell fossil diesel
Jim Häggblom, verkställande direktör för Viking Line Buss
Vi behöver länder som vågar visa vägen och det norska omsättningskravet skickar viktiga signaler till andra länder och marknader
Kaisa Hietala, Nestes vice VD för affärsområdet Förnybara produkter
Sverige har satt ett av världens mest ambitiösa klimatmål - att vara fossilfritt 2045. Vi vill utforska vilka befintliga lösningar som behövs för att nå fram och förhoppningsvis även hjälpa till att utveckla de nya innovationer som krävs.
Kaisa Hietala, vice vd för förnybara produkter på Neste