Neste MY Förnybar Diesel lanseras i Sverige Världens största HVO-tillverkare ökar produktionen för att möta efterfrågan

Neste, Pressmeddelande, 7 november 2018

Neste lanserar Neste MY Förnybar Diesel för svenska transportmarknaden och planerar samtidigt en ökad HVO-produktion med 1,3 miljoner ton, nästan 40 procent, till 2022 för att möta den ökade efterfrågan globalt och Sverige i synnerhet. Neste MY Förnybar Diesel är tillverkad av 100 procent förnybara råvaror och ger upp till 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser än fossil diesel.

Neste står med 2,7 miljoner ton för merparten av den globala HVO-produktionen, vilket hjälpte bolagets kunder att minska klimatutsläppen med 8,3 miljoner ton CO2 2017. Det motsvarar fler än 3 miljoner fossila bilar som tas ur trafik eller ett bilfritt Stockholm stad under 8 år. Planen är att ha en produktion på ungefär 4 miljoner ton 2022. Förnybara drivmedel utgjorde 21,4 procent av transportbränslena förra året och förbrukningen ökar snabbt, främst på grund av den tilltagande  HVO-användningen.

"Sverige har otroligt ambitiösa klimatmål, inte minst att landet ska vara fossilfritt 2045. Vi och andra företag som producerar förnybara drivmedel behöver tydliga policys och förutsägbara prognoser om vi ska säkra nya investeringar och öka produktionen, vilket krävs om vi ska minska utsläppen inom transportsektorn väsentligt och nå klimatmålen", säger Carl Nyberg som är VD för Neste AB.

Neste MY Förnybar diesel kan användas i alla dieselmotorer och i befintliga distributionssystem hos återförsäljare. Bränslet lanseras under devisen ”Fossilfritt på fem minuter”.

Neste MY Förnybar diesel riktar sig i ett första skede till transportindustrin samt andra företagskunder och säljs via Nestes återförsäljare Swea Energi, Biofuel Express, Ecobränsle, Colabitoil och Energifabriken. Bränslet fungerar dock lika bra i privata personbilar och kan enkelt ersätta den traditionella dieseln även där.

Neste MY Förnybar Diesel är producerad av 100 procent förnybara råvaror. Ett stort antal olika fetter och oljor används till framställningen inklusive rester från kött- och fisk- och växtoljeindustrin. Neste MY Förnybar Diesel har samma kemiska sammansättning som fossil diesel och kan enkelt ersätta vanlig diesel eller blandas i valfritt förhållande.

Produktinformation

https://www.nestemy.se/sites/neste.com/files/attachments/nestemy_product_spec.pdf

Ytterligare information

Carl Nyberg, vd, Neste AB

+358 50 458 4274

Jonas Eklund, presskontakt

+46704-939697

Om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsingfors) skapar förnybara alternativ åt transportsektorn, företag och konsumenter. Vårt globala utbud av tjänster och produkter gör det möjligt för våra kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa, förnybara oljeprodukter med skräddarsydda servicelösningar. Neste är världens ledande producent av förnybar diesel, och vi skapar även förnybara lösningar åt såväl flyg- som plastindustrin. Vi vill vara en pålitlig partner, vars expertkunskap, forskning & utveckling och hållbara metoder är allmänt respekterade. Nestes omsättning 2017 uppgick till 13,2 miljarder euro. Neste tog andraplatsen på listan över världens 100 mest hållbara företag 2018 som presenteras av den ledande tidningen Corporate Knights. För mer information, se: neste.se.

Taggar:

Om oss

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar hållbara lösningar för transportbranschens, företagens och konsumenternas behov. Vårt breda utbud av förnybara produkter hjälper våra kunder att minska sina klimatutsläpp. Vi är världens största producent av förnybar diesel raffinerad från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom flyg- och plastbranscherna. Dessutom genomför vi tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter. Vårt mål är att vara en pålitlig partner som värdesätts för sitt kunnande, sin forskning och sin hållbara verksamhet. 2018 hade Neste intäkter på 14,9 miljarder euro. 2019 har Neste placerat sig som nummer tre på Global 100:s lista över de 100 mest hållbara företagen i världen. Läs mer: neste.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi och andra företag som producerar förnybara drivmedel behöver tydliga policys och förutsägbara prognoser om vi ska säkra nya investeringar och öka produktionen, vilket krävs om vi ska minska utsläppen inom transportsektorn väsentligt och nå klimatmålen.
Carl Nyberg som är VD för Neste AB