• news.cision.com/
  • Neste/
  • 2021 Global 100: Neste rankat som världens fjärde mest hållbara företag

2021 Global 100: Neste rankat som världens fjärde mest hållbara företag

Report this content

Neste Corporation, Pressmeddelande, 25 januari 2021 kl. 07:15 (EET)
 
Neste har intagit fjärdeplatsen på Corporate Knights Global 100-lista över världens mest hållbara företag. Därmed har företaget legat på Global 100-listan 15 år i rad. Neste har haft en plats på listan under en längre oavbruten tidsperiod än något annat energiföretag.
 
”Vi är stolta över att rankas som ett av världens mest hållbara företag. Många företag arbetar kontinuerligt med att öka sina ambitioner på hållbarhetsområdet, så för varje år blir det allt svårare att komma med på listan. Det är fantastiskt att se att fler och fler företag aktivt integrerar hållbarhet i sin kärnverksamhet”, säger Peter Vanacker, koncernchef och VD för Neste.
 
”Vi strävar efter att skapa en mer hälsosam planet för våra barn, det driver oss till att sikta högre, varje dag. Vi tror att vi tillsammans med våra samarbetspartners kan lyckas med att minska effekterna av klimatförändringarna. Vi kommer även att fortsätta arbetet med att göra vår egen verksamhet mer hållbar”, tillägger Vanacker.
 
Global 100-listan är en årlig rankning av organisationers hållbarhetsprestanda, som administreras av det fristående konsultföretaget Corporate Knights. I år har Corporate Knights analyserat 8 080 företag mot jämförbara branschföretag globalt. Rankningen baseras på en bedömning av upp till 24 kvantitativa nyckelindikatorer som sträcker sig från miljöprestanda, till resurshantering, personal, ekonomi, intäkter från ”ren” verksamhet och leverantörsprestanda.
 
Enligt Corporate Knights, ”behåller Neste alltjämt en topposition tack vare sitt branschledande hållbarhetsfokus, och särskilt till följd av företagets utmärkta prestationer inom rena intäkter och investeringar.”
 
Under Nestes resa har företaget gjort en omställning, från ett lokalt oljeraffinaderi, till att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Neste skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Företaget hjälper kunder inom sektorerna transport och stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikalieindustrin att göra sin verksamhet mer hållbar. 
 
Neste Corporation
 
Susanna Sieppi
Vice vd, Communications
 
Mer information:
Corporate Knights Global 100-lista 2021
 
Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8.30–16.00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2019 hade Neste intäkter på 13,2 miljarder euro, där 82 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se  

Prenumerera

Media

Media