• news.cision.com/
  • Neste/
  • Neste förstärker global innovation och FoU genom att öppna ett FoU-center i Singapore

Neste förstärker global innovation och FoU genom att öppna ett FoU-center i Singapore

Report this contentNeste Corporation, Pressmeddelande, 19 oktober 2021 kl. 8:00 (EET)

Neste, världens ledande producent av förnybar diesel och hållbara flygbränslen och en föregångare inom förnybara och cirkulära lösningar för polymer- och kemiindustrin, snabbar upp genomförandet av sin tillväxtstrategi genom att etablera ett FoU-center i Singapore. Med denna investering avser Neste att utöka sin FoU- och innovationskapacitet globalt och att bedriva samarbete med partners i Asien-Stillahavsområdet, speciellt i Singapore.

”Neste utökar för närvarande sin produktionskapacitet i Singapore-raffinaderiet med upp till 1,3 miljoner ton årligen med planerad driftstart i början av 2023. Etableringen av vårt nya FoU-center i Singapore med forskningskapacitet för avancerade analyser och råmaterial passar väl in i våra tillväxtambitioner i regionen, och stödjer vårt största raffinaderi för förnybara produkter lokalt"; säger Lars Peter Lindfors, Senior Vice President of Innovation på Neste.

”Vi fortsätter att diversifiera vårt sortiment av förnybara råvaror med nya typer av råmaterial, och vi utökar också tillgången av  de råvaror vi redan använder. Vi anskaffar våra råvaror lokalt, även i Asien-Stillahavsområdet. Olika typer av avfall och restprodukter står idag för mer än 90 % av våra förnybara råvaror globalt. Med vår egenutvecklade raffineringsteknik NEXBTL kan många olika slags förnybara produkter raffineras på ett flexibelt sätt, även från råmaterial av låg kvalitet-  till slutprodukter med bibehållen hög kvalitet. Nestes produkter svarar tillden växande efterfrågan på alternativ med lägre utsläpp inom transport och flyg samt polymer- och kemikaliesektorn”, sammanfattar Lindfors.

Det nya FoU-centret kompletterar Nestes redan stora insatser inom innovation och FoU och stärker Nestes närvaro i innovationsnätverket i Asien-Stillahavsregionen. FoU-centret placeras i Science Park II i västra delen av Singapore. Ungefär 40 forskare och andra experter kommer att anställas successivt från 2022 till 2025 på FoU-centret, som kommer att bedriva full verksamhet från och med 2023.

Nestes huvudkontor för FoU ligger kvar i företagets teknikcenter i Borgå i Finland, där närmare 1 100 anställda arbetar med forskning, utveckling och konstruktion. Neste investerar huvuddelen av de årliga innovationskostnaderna i forskning och utprovning av framtida råmaterial samt tekniker för att kunna använda dem.Neste fortsätter att öka volymen på sin verksamhet inom forskning, utveckling och innovation även i Finland (på engelska).

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET).

Läs mer om Neste i Singapore och Asien-Stillahavsområdet (på engleska)
Läs mer om Nestes innovationer och FoU (på engelska)

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media