• news.cision.com/
  • Neste/
  • Neste möjliggör tillverkning av PET-flaskor från biobaserade material tillsammans med Suntory, ENEOS och Mitsubishi Corporation

Neste möjliggör tillverkning av PET-flaskor från biobaserade material tillsammans med Suntory, ENEOS och Mitsubishi Corporation

Report this content

Neste Corporation, Pressmeddelande, 21 augusti 2023 kl. 9:00 (EET)Foto: Det förnybara råmaterialet Neste RE består av rena kolväten som framställs av biobaserade råvaror. Det kan användas som en drop-in-lösning för att ersätta fossila råvaror vid produktion av polymerer och kemikalier. Källa: Neste.
 

  • Detta samarbete innebär att Neste RE för första gången används vid framställning av PET, en av de vanligaste typerna av polymeren i dricksflaskor.
  • Introduktion av biobaserade material minskar beroendet av fossila råvaror i värdekedjan för PET. 


Neste har inlett ett samarbete med Suntory, ENEOS och Mitsubishi Corporation som ska möjliggöra framställning av PET-plast (polyetentereftalat) där det förnybara Neste RE™ används i kommersiell skala. Neste RE är Nestes råvara, den kan användas till produktion av polymerer baserade på 100 procent biobaserade råvaror, som kan ersätta fossila råvaror i värdekedjan. Exempel på dessa biobaserade råvaror är avfall och restprodukter, till exempel använd matlagningsolja. Det japanska bryggeriföretaget Suntory kommer att använda förnybar PET-plast för att tillverka flaskor för sina produkter under 2024. 

ENEOS, som är en ny partner för Neste i Japan, kommer att använda biomellanprodukter baserade på Neste RE för att producera bio-PX (bio-paraxylen) vid sitt Mizushima-raffinaderi i Okayama i Japan. Bio-PX konverteras till PTA (renad tereftalsyra) och därefter till PET-plast, som Suntory använder vid tillverkningen av sina PET-flaskor. Mitsubishi Corporation kommer att koordinera samverkan mellan de olika parterna i värdekedjan.  

”För att ta itu med klimatkrisen och dess följder måste företag ta ansvar nu. Genom detta partnerskap i värdekedjan kan Neste bidra till att minska polymer- och kemikalieindustrins beroende av fossila resurser, och möjliggöra tillverkning av produkter som har ett lägre koldioxidavtryck”, säger Lilyana Budyanto, Head of Sustainable Partnerships APAC på affärsenheten Neste Renewable Polymers and Chemicals. 

Vid allokeringen av de bio-baserade materialen till PET flaskorna används mass-balansprincip

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice President, Communications

Ytterligare information: Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 800 94025 / media@neste.com (vardagar 8:30–16:00 EET). Prenumerera på Nestes pressmeddelanden på https://www.neste.com/for-media/releases-and-news/subscribe

Kort om Neste 

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybart flygbränsle och förnybar diesel, och vi utvecklar kemisk återvinning för att bekämpa utmaningen med plastnedskräpning. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Vår ambition är att göra Borgå oljeraffinaderi i Finland till det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030. Vi introducerar förnybara och återvunna råvaror som till exempel flytande plastavfall i raffinaderiet. Vi har ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, och vi kommer att minska koldioxidutsläppen från sålda produkter med 50 % till 2040. Vi har också ställt upp höga standarder för biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och leveranskedjan. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2022 hade Neste intäkter på 25,7 miljarder euro. Läs mer: neste.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media