Neste publicerar ramverk för grön finansiering

Report this content

Neste Corporation, Pressmeddelande, 16 mars 2021 kl. 9:30 (EET)

Neste har låtit upprätta ett ramverk för grön finansiering, för att ytterligare integrera företagets hållbarhetsambitioner i sin finansiering.  

Ramverket för grön finansiering är utformat för att stödja finansiering eller återfinansiering av godtagbara tillgångar och projekt. Exempel på sådana är investeringar i utbyggnad och underhåll – eller annan form av utveckling av – Nestes verksamhet av förnybara och cirkulära lösningar. Målsättningen med dessa lösningar är att globalt motverka klimatförändringarna genom att minska utsläppen av växthusgaser. De miljömål som de anslagna intäkterna har som syfte att uppnå är en minskning av koldioxidutsläpp. Det sker genom en utbyggnad och utveckling av Nestes produktionskapacitet för förnybara produkter, vilka i sin tur ger ett hållbart och enkelt drop-in-alternativ till fossila bränslen och produkter. 

”Som företag har vi gjort två klimatåtaganden: Att hjälpa våra kunder minska sina växthusgasutsläpp med hjälp av våra förnybara och cirkulära lösningar - målet är minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till 2030 – samt att uppnå en koldioxidneutral egen produktion (omfattning 1 och 2) till 2035. Utöver att vi nu upprättat vårt nya ramverk för grön finansiering är ytterligare ett exempel på vårt engagemang i frågorna en stående lånekredit på 1,2 miljarder euro för flertalet valutor som undertecknades i december 2019. Marginalen för denna kommer att justeras baserat på hur framgångsrikt Neste uppnår våra mål för minskade växthusgasutsläpp”, säger Mika Rydman, Vice President och Group Treasurer, Neste. 

Under mer än tio år har Neste stadigt ökat volymen av sina förnybara produkter. Idag har företaget kapacitet att producera 3,2 miljoner ton förnybara produkter varje år i sina raffinaderier i Singapore, Rotterdam och Borgå i Finland. För att säkra framtida tillväxt utökar Neste sin globala råvaru- och produktionsplattform för förnybart. Med utbyggnaden i Singapore kommer Neste skaffa sig en total kapacitet för förnybara produkter på 4,5 miljoner ton per år 2023. 

Rådgivare vid upprättandet av ramverket för grön finansiering var Nordea, och den gröna finansutvärderingsexperten CICERO Shades of Green gav Neste en andra oberoende bedömning i processen.  

Neste Corporation

Susanna Sieppi
Vice vd, Communications

Mer information: 

Om du vill följa Nestes arbete med hållbar finansiering, med att nå ramverket för grön finansiering, se andra bedömningarna som gjorts, eller se frågor och svar om ramverket, besök: https://www.neste.com/investors/credit/green-finance. Här kommer det även finnas en granskning från tredje part tillgänglig.

Mika Rydman, Vice President och Group Treasurer på Neste. Kontakta Nestes medietjänst på tel. +358 50 458 5076/media@neste.com (vardagar från 8:30–16:00 (EET)).

Kort om Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) skapar lösningar som bekämpar klimatförändringarna och skyndar på omställningen mot en cirkulär ekonomi. Vi raffinerar avfall, restprodukter och innovativa råvaror till förnybara bränslen och hållbara råvaror för plast och andra material. Vi är världens ledande tillverkare av förnybar diesel och hållbart flygbränsle. Dessutom utvecklar vi den kemiska återvinningen av plastavfall i syfte att öka materialåtervinningen och bekämpa utmaningen med nedskräpningen av plast. Genom våra förnybara och cirkulära lösningar strävar vi efter att hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen till 2030. Eftersom vi genomför tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter med ett åtagande att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035, inför vi även förnybara och återvunna produkter som råmaterial i våra raffinaderier, inklusive plastavfall. Vi finns ständigt med i både Dow Jones hållbarhetsindex och på Global 100-listan över världens mest hållbara företag. 2020 hade Neste intäkter på 11,8 miljarder euro, där 94 % av företagets rörelseresultat kom från förnybara produkter. Läs mer: neste.se

Prenumerera