Roboten GÅrdon frigör tid hos Gästrike återvinnare

Report this content

Gästrike återvinnare automatiserade ärendehandläggningen för två ärendetyper gällande felsorteringsärenden vid avfallsinsamlingen. Dessa ärendetyper sköts nu av roboten GÅrdon vilket gjort det möjligt för medarbetarna att ägna sig åt mer värdeskapande aktiviteter.

Hos Gästrike återvinnare inkommer årligen en stor mängd ärenden och kundservice hanterade under 2020 totalt 51 282 stycken. Nästan en tredjedel av alla ärenden var interna som chaufförerna rapporterade in med hjälp av sina handdatorer och gällde någon form av avvikelse vid avfallsinsamlingen. Detta var ärendetyper som medförde att medarbetare inom kundservice och ekonomi behövde ägna en betydande del av sin arbetstid åt repetitiva, manuella och sammantaget tidskrävande arbetsuppgifter. Siktet ställdes då in på att öka automatiseringen så att kundservice kunde få mer tid över till verksamhetsutveckling och andra värdeskapande aktiviteter

För att avlasta kundservice och ekonomienheten från en del av administrationen automatiserade Gästrike Återvinnare ärendehandläggningen tillsammans med Netgain som införde en digital medarbetare: roboten GÅrdon. 

Utifrån fastställda regler och villkor handlägger GÅrdon felsorteringsärenden på daglig basis vilket innebär att om det finns nya ärenden att handlägga kommer hen att hantera dessa enligt fastlagd process. Felsorteringsärendena är bara början. GÅrdon har kapacitet att utföra en mängda andra uppgifter som frigör värdefull tid som bättre kan användas till att ge bättre service och utveckla verksamheten.

Gästrike återvinnare kommer att fortsätta att se över arbetsuppgifter som är repetitiva och manuella i sin karaktär och därefter se över möjligheterna att på något sätt automatisera handläggningen. Där kommer GÅrdon kunna vara ett bra alternativ.

 

Vid frågor, kontakta:

Thomas Browall
Head of Sales
Netgain AB

thomas.browall@netgain.se

Louise Cedemar
Chef kundservice & administration
Gästrike återvinnare
louise.cedemar@gastrikeatervinnare.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media