News55 AB delårsrapport april-juni 2019

Report this content

April-juni 2019 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen minskade med 38% till 1,846 MSEK (2,982 MSEK).

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -0,398 MSEK (-2,384 MSEK).

• Resultat efter finansnetto uppgick till -1,001 MSEK (-2,990 MSEK).

• Resultatet per aktie uppgick till -0,20 SEK (-1,22 SEK).

• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,43 SEK (0,85 SEK).

• News55 har under kvartalet genomfört 4 event (9).

Januari-juni 2019 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen minskade med 40% till 4,106 MSEK (6,845 MSEK).

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -1,104 MSEK (-4,309 MSEK).

• Resultat efter finansnetto uppgick till -2,311 MSEK (-5,565 MSEK).

• Resultatet per aktie uppgick till -0,47 SEK (-2,27 SEK).

• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,43 SEK (0,85 SEK).

• News55 har under det första halvåret genomfört 8 event (16).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

• Färdigförhandlat försäljningsavtal för News55 Production dvs Vinliv.se skrevs under början av Q3 vilket tillför bolaget 281 tkr i Q3. Affären offentliggjordes den 28 juni 2019.

 

”Äntligen börjar vi se effekten”

Våren 2018 avvek försäljningen kraftigt från våra prognoser och vi tvingades med smärtsam tydlighet vidtaga snabba och drastiska åtgärder. Bolaget bestämde sig för att göra ett avsteg från den gällande tillväxtfokuserade strategin. News55 hade samlat på sig en rad tillgångar med god intjäningsförmåga. Det förutsatte emellertid en rad nedskärningar och outsourcningar. Den redaktionella ambitionen att bygga ett mediehus baserat på egen journalistik fick stå åt sidan av kostnadsskäl. Bolaget har identifierat värdefulla tillgångar i mailutskick, huvudsajt och event. Samtidigt som vi har gått från 18 heltidsekvivalenter till tre har vi fokuserat på att förädla de produkter som har en god kommersiell potential.

Under årets andra kvartal börjar vårt arbete verkligen ge resultat i siffror. Vi går från en förlust före avskrivningar på -2,38 msek i Q2 2018 till en förlust på blott -398 tkr under samma period i år. Vi är ännu inte där vi vill vara men vi blir naturligtvis uppmuntrade av att vårt tuffa förändringsarbete börjar visa resultat. Den huvudsakliga tillgången har varit vår maildatabas där vi skickar ut ett mycket populärt dagligt nyhetsbrev. Vi kommer under hösten att vara uppe i närmare 150 000 mottagare och försäljningen på våra nyhetsbrev, natives och EDR (elektronisk direktreklam) har i perioden Q2 legat i snitt på nästan 500 tkr per månad (1487 tkr totalt). Vår primära säljpartner Cape Media, som även är en betydande delägare, har fått ett väldigt bra säljteam på plats och förhoppningen är att försäljningen ska fortsätta öka. Det finns även en förväntan på en ökning av de rena bannerintäkterna under Q3 men framförallt Q4 2019 givet vår snabba tillväxt i databasen.

När det gäller eventverksamheten så kan vi konstatera att Seniorevent, den verksamhet som vi förvärvade 2016 inte höll för en uppskalning. Vi har under våren därför haft ett lönsamhetsfokus snarare än ett tillväxtfokus även där. Under senare delen av våren och sommaren har förhandlingar skett med en extern partner som visat intresse att drifta och på sikt förvärva eventverksamheten. Alla kostnader härledda till eventverksamheten är bortrationaliserade.

Vi har under perioden även förhandlat fram en försäljning av vår site Vinliv.se. Avtalet skrevs formellt på under Q3 med en positiv inverkan på vårt kassaflöde.

Vår planerade nyemission genomfördes som beräknat under andra kvartalet och vi förväntar oss en förstärkning av det egna kapitalet under nästa kvartal.

Nu börjar arbetet med att bygga för framtiden och med en sund grundaffär som bas råder det ingen brist på idéer och möjligheter både till nya förvärv och internationella satsningar. Skalbarheten av den befintliga affären blir en nyckel men ödmjukheten är stor och vi tar ett steg i taget.


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 har News55 varit Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti kl. 16.20 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar