News55 AB delårsrapport januari-mars 2020

Report this content

JANUARI-MARS 2020 I SAMMANDRAG

• Nettoomsättningen uppgick till 1,647 MSEK (2,260 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -0,823 MSEK (-0,706 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -1,295 MSEK (-1,310 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,13 SEK (-0,27 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,22 SEK (0,20 SEK).
• News55 har under kvartalet genomfört 0 event (4). 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
 

- News55 presenterar sitt eventprogram och lanserar Äldreriksdag 13 januari 2020
- News55:s nyhetsbrev når dagligen 150 000 mottagare i målgruppen 55+ 14 februari 2020
- News55 AB bokslutskommuniké och delårsrapport oktober-december 2019 19 februari 2020
- News55 lanserar Äldreriksdag med syfte att motverka åldersdiskrimineringen i samhället 2 mars 2020
- News55 skjuter fram vårens planerade evenemang till hösten 2020 12 mars 2020
- News55 skickar dagligt informationsbrev till Sveriges seniorer om den pågående pandemin 15 mars 2020
- News55 anlitar Erik Penser Bank som likviditetsgarant 20 mars 2020
- Prognosuppdatering och nytt säljsamarbete inlett.  Bolaget kan nu efter coronavirusets utbrott konstatera att
det kan dröja längre än ett kvartal innan den positiva trenden återupptas. 20 mars 2020
- News55 och Sveriges förenade studentkårer i gemensamt initiativ för att hjälpa riskgrupper. 21 mars, 2020 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

- News55 och Synsam i samarbete för att hjälpa seniorer i corona-krisen. 2 april 2020
- News55 och Skandia i privatekonomisk satsning för att informera i corona-krisen. 9 april 2020
- Pressmeddelande med anledning av kallelse till årsstämma. 27 april 2020
- News55 publicerar årsredovisning för 2019. 4 maj 2020
- News55:s eventintäkter för 2020 skjuts på framtiden.  Som tidigare kommunicerats har News55 och Numera Mässor AB ingått
ett treårigt samarbetsavtal där Numera Mässor tar över drift och försäljning av News55:s Seniorevent. Detta avtal skjuts nu fram
ett år i tiden som en direkt följd av coronavirusets inverkan. Avtalet kommer därför istället att gälla perioden 2021-2023 med samma
villkor gällande i övrigt. Avtalet gällde tidigare perioden 2020-2022. Eftersom värdet av avtalet bedöms vara oförändrat så kommer
bolagets avskrivningar av goodwill förknippat med eventverksamheten att skjutas på framtiden för att följa avtalet och dess förväntade
intäkter 5 maj 2020
- April - en digital rekordmånad för News55.  I april slog medie- och eventbolaget News55 digitalt intäktsrekord. Intäkterna som är på
926 000 är en ökning med 13% från det tidigare rekordet. 6 maj 2020 

 

VD:S KOMMENTAR ”Efter ett tufft kvartal kommer en ljusare framtid” 
 
När vi gick in i årets första kvartal var det ingen som hade en aning om vilka oerhört dramatiska månader vi hade framför oss. Vi på News55 hade redan före coronakrisens början flaggat för att Q1 skulle vara ett lite tuffare kvartal på grund av en naturlig säsongsvariation i samband med en personalavveckling och konstaterade samt befarade kundförluster på ca 100 000 kr. Resultatet skulle dock hjälpas upp med att vi hade lagt vår historiskt starkaste mässa – den i Kalmar – i mars månad. 
 
I början på mars började vi inse att effekterna av den pågående pandemin skulle bli väldigt kännbara för oss. Vi tog snabbt beslutet att skjuta fram våra seniorevent och vår planerade seniorresa till Nice. Vi skrev även ner vår säljprognos med Cape media med 40% till 4,5 MSEK för 2020.  
 
Samtidigt insåg vi att vi hade ett stort ansvar, både publicistiskt och ur ett samhällsansvarsperspektiv. Därför startade vi annonsfria dagliga corona-nyhetsbrev till våra 150 000 mottagare. Responsen och tacksamheten var väldigt stor hos både våra läsare och de experter som medverkade i brevet. Vi startade även en ”Stanna hemma”-grupp på Facebook tillsammans med Sveriges förenade studentkårer. Syftet med båda satsningarna var att få våra läsare att ta pandemin på allvar eftersom många av dem tillhör riskgrupperna. Våra satsningar gav verkligen utdelning även i form av utökad trafik. Vi har nästan dubblat den digitala trafiken till våra sajter och vi ligger nu på drygt 500 000 unika besökare i månaden som ger oss drygt 2 miljoner sidvisningar. 
 
Publicistiska initiativ i all ära, faktum kvarstod att News55 stod inför en enorm utmaning när det gäller att tackla de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen. Under hela mars månad arbetade vi intensivt med att göra om vår budget, skriva om våra kundlistor och hitta nya intäkter för att kompensera för de intäkter som uteblev på grund av corona. Tillfredställelsen var därför väldigt stor när vi kunde genomföra betydande affärer med både Synsam och Skandia. Här vill jag särskilt tacka en av News55:s ägare, Jan Scherman för hans hjälp och stöd. Det resulterade även i att april blev en rekordmånad när det gäller digitala intäkter. Även maj ser väldigt bra ut – en vändning som heter duga, alltså! 
 
Hur summerar vi då ett kvartal då vi backar dryga 800 000 kr före avskrivningar? Konstigt nog så är läget ljusare än på mycket länge. Våra sajter och affärer står starka med en stabil trafik, helt otroligt höga siffror på våra nyhetsbrev (38% öppningsgrad) och ett fantastiskt arbete av alla inblandade som har möjliggjort att vi kommer ur kvartalet med en positiv framtidsanda och stor optimism. 
 

 

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se.
Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 08:30 CET.

Prenumerera