News55 AB delårsrapport juli-september 2018

JULI-SEPTEMBER 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 17,24 % till 2,962 MSEK (2,526 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -1,033 MSEK (-1,821 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -1,576 MSEK (-2,362 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -0,64 SEK  (-1,33 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,21 SEK  (1,43 SEK).
• News55 har under kvartalet genomfört 7 event (6) och under året totalt 23 (27).
• Antalet sidvisningar under kvartalet var 6 768 283 st (9 444 660 st).

JANUARI-SEPTEMBER 2018 I SAMMANDRAG
• Nettoomsättningen ökade med 35 % till 9,806 MSEK (7,261 MSEK).
• Rörelseresultatet innan avskrivningar uppgick till -5,342 MSEK (-6,551 MSEK).
• Resultat efter finansnetto uppgick till -7,141 MSEK (-8,281 MSEK).
• Resultatet per aktie uppgick till -3,13 SEK (-4,65 SEK).
• Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,22 SEK  (1,43 SEK).
• News55 har under perioden genomfört total 23 (18) event.
• Antalet sidvisningar under perioden var 31 169 542 st (18 608 014 st).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
• Styrelsen i News55 AB (”News55” eller ”Bolaget”) har den 10 oktober kallat till extra bolagsstämma för att vid den söka beslut om att genomföra en företrädesemission om högst 2 451 037 aktier i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Tecknings kursen i emissionen är satt till 1 krona och 30 öre kronor per aktie vilket innebär att Bolaget tillförs högst 3 186 348,10 kronor före emissionskostnader.
• Extra bolagsstämma den 26 oktober beslutade om en företrädes emission av högst 2 451 037 aktier i enlighet med styrelsens förslag och de villkor som publicerats på bolagets hemsida och i kallelsen.

VD:s kommentar: ”En tuff period tar bolaget i rätt riktning”
Under 2018:s tredje kvartal har vi på News55 jobbat målmedvetet med att slutföra det omstruktureringsarbete som inleddes under det förra kvartalet. Även om resultatet inte kommer att ge fullt utslag i bolagets siffror förrän de kommande två ­kvart­alen så kan vi tydligt se positiva effekter. Vi lyckades bibehålla en omsättning i paritet med samma period förra året men med betydligt lägre kostnader. Under kvartalet omsatte bolaget 2,96 MSEK och gjorde en förlust före avskrivningar med dryga 1 MSEK. Det är nästan en halvering av förlusten jämfört med förra kvartalet. Även om det har varit en utmanande period så finns det en tillfredsställelse att se hur resultatet har förbättrats.

Vi har under perioden genomfört mässor och event i Almedalen, Karlskrona, Linköping, Göteborg, Kungsbacka, Halmstad och Falkenberg. Parallellt med genomförandet av eventen har vi arbetat med att ta fram en ny eventstrategi för nästkommande år. I korthet går den ut på att göra färre men större event. ­Genom att minska eventens antal med ca 1/3 kommer vi att öka lönsamheten i våra event som främst inriktar sig på mellan­stora svenska städer i Svealand och Götaland.

Trafiken på våra sajter har minskat jämfört med samma period förra året samt föregående kvartal. Det är fullt naturligt eftersom vår redaktionella satsning har dragits ner kraftfullt vilket ligger i linje med vår framtida strategi där vi satsar på andra intäktsben än digitala bannerintäkter. Eftersom antalet sidvisningar och dess intäkter inte längre kan betraktas som en tillräckligt bärande del av vår affär kommer dessa siffror inte att särredovisas i framtida kvartalsrapporter. l inje med detta kommer vi även med stor sannolikhet att avbryta vår satsning på E55 och ekonomijournalistik. Om så blir fallet är det dock vår förhoppning att E55 kommer att kunna leva vidare i annan regi.

Våra dagliga nyhetsbrev som går ut till 50 000 prenumeranter är fortsatt mycket populärt med en öppningsgrad på nästan 40% under perioden samt en ctr (click through rate) på över 12%. Det är extremt starka siffror som vi är stolta över. I skrivande stund söker vi nu rätt säljpartner för att hantera vår mailbaserade affär på bästa sätt.

Vår satsning på vinmarknadsföring i form av vinsajten vinliv.se har nylanserats under oktober månad och fått ett bra mottagande. Den är ett exempel på hur vi kan nyttja de tillgångar vi har byggt upp i form av databas, trafik, event och varumärke för att skapa nya produkter med god intjäningsförmåga.

Som vi tidigare aviserat kommer en nyemission att genomföras under årets sista kvartal. Den, tillsammans med en fortsatt positiv resultatutveckling, gör att vi nu blickar framåt med stor tillförsikt.

                
Fredrik Lundberg
Verkställande Direktör

Ladda ner rapporten på bolagets hemsida


För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
fredrik.lundberg@news55.se 


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2018 kl. 13:45 CET.