News55 AB publicerar enligt pressmeddelande idag årsredovisningen för 2018

Report this content

Styrelsen vill informera att revisorn i sin revisionsberättelse till bolagsstämman avseende årsredovisningen gjort ett uttalande under "Väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende antagandet om fortsatt drift". Som framgår i revisionsberättelsen är verksamheten beroende av att omställningen av verksamheten som innebär ett positivt kassaflöde från rörelsen uppnås under 2019 eller annan form av finansiering uppnås. Skulle inte omställningsarbetet uppnå de förväntade målen eller annan finansiering erhållas kan detta innebära en betydande risk för bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. 

Styrelsen är väl medveten om det i revisionsberättelsen angivna omständigheterna och kommer att vidtaga åtgärder för det fall att positivt kassaflöde dröjer.

Om News55 AB
 

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största mässarrangör för seniorer med över 100 000 besökare årligen. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2019 kl. 16:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar