News55 och säljbolaget Leeads i strategiskt samarbete

Under hösten 2017 har Sveriges ledande seniorsajt News55 och Leeads, ett av Sveriges ledande digitala säljbolag, samarbetat kring försäljning av annonser och sponsrade artiklar. Samarbetet har varit framgångsrikt och nu har bolagen enats om ett säljavtal som innefattar hela 2018 och som garanterar News55 3,7 Mkr i digitala annonsintäkter.

Bolagen har under hösten arbetat tätt med att utveckla nya annonsformat och erbjudandet till annonsörer. News55 har starka och attraktiva annonsprodukter och Leeads tar stora marknadsandelar på den digitala annonsmarknaden. Med detta som bakgrund har ett avtal om årssamarbete för 2018 slutits. Avtalet innebär att Leeads kommer vara exklusiv partner för News55:s försäljning av annonser på news55.se.

Ett mycket glädjande besked, tycker Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55.

– Under hösten har samarbetet med Leeads inneburit att vår digitala försäljning ökat till nivåer som

ligger närmare den potential jag ser att våra produkter har. Leeads är marknadsledande och en utmärkt partner för oss även vad det gäller utveckling av annonslösningar och därmed garanterar att vi ligger i framkant säger Fredrik Lundberg.

Även Oskar Sardi, VD för Leeads, ser fram emot ett utvecklat samarbete med News55.

– Vi är ett av Sveriges största fristående säljbolag och har drygt 220 publicistuppdrag. Av dessa är News55 absolut ett av våra mest prioriterade samarbeten under 2018. Vi tror på News55. Dels för att bolaget har en tydlig målgrupp men också för att News55 är ett drivet, förändringsbenäget och engagerat gäng som förstår hur man tar sig fram på den digitala marknaden, säger Oskar Sardi.

Samarbetet garanterar News55 en intäkt på 3,7 Mkr under 2018, villkorat att News55 levererar trafiknivåer som ligger i linje med de nivåer som presterats under hösten 2017. Den garanterade annonsintäkten från Leeads gäller produkten news55.se och är större än den totala digitala intäkten för samma produkt under 2017. Till detta kommer digitala intäkter för News55:s egna försäljning och för produkten E55.

– Vi har lämnat en garanti till News55 men prognoserna pekar på att försäljningen överträffar denna nivå rejält. Vi tror på det här, avslutar Oskar Sardi.


För mer information, kontakta

Oskar Sardi
VD för Leeads
070-866 96 66
oskar.sardi@leeads.com

Fredrik Lundberg
VD och medgrundare av News55
070-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se


Om News55

News55 är ett mediehus med svenskar över 55 år som primär målgrupp. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se, som idag når cirka en halv miljon besökare i månaden. Sedan 2016 är News55 Sveriges största eventarrangör för seniorer. Bolaget erbjuder även produkter inom reklamfilm och print. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic MTF med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Läs mer på www.news55.se.


Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 januari 2018 kl. 08:00 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är ett av Sveriges största fristående säljbolag och har drygt 220 publicistuppdrag. Av dessa är News55 absolut ett av våra mest prioriterade samarbeten under 2018. Vi tror på News55. Dels för att bolaget har en tydlig målgrupp men också för att News55 är ett drivet, förändringsbenäget och engagerat gäng som förstår hur man tar sig fram på den digitala marknaden.
Oskar Sardii, VD för Leeads