News55:s eventintäkter för 2020 skjuts på framtiden

Report this content

Som tidigare kommunicerats har News55 och Numera Mässor AB ingått ett treårigt samarbetsavtal där Numera Mässor tar över drift och försäljning av News55:s Seniorevent. Detta avtal skjuts nu fram ett år i tiden som en direkt följd av coronavirusets inverkan. Avtalet kommer därför istället att gälla perioden 2021-2023 med samma villkor gällande i övrigt. Avtalet gällde tidigare perioden 2020-2022.

Avtalet innebär att News55 erhåller en betydande del av TB1 under avtalsperioden samt att Numera Mässor har en option att köpa konceptet Seniorevent efter avtalsperiodens utgång. Avtalet beräknas ge News55 ett bidrag på mellan 600 000 kr och 1 000 000 kr per år efter avdrag för direkta kostnader.

- Vi kan tyvärr konstatera att det är osannolikt att vi kommer att kunna genomföra några seniorevent tillsammans med Numera Mässor AB under 2020. Jag är tacksam för den goda dialog vi har haft mellan bolagen och att vi nått denna lösning, säger Fredrik Lundberg, VD och medgrundare av News55.

Eftersom värdet av avtalet bedöms vara oförändrat så kommer bolagets avskrivningar av goodwill förknippat med eventverksamheten att skjutas på framtiden för att följa avtalet och dess förväntade intäkter. Det innebär att tidigare planerade avskrivningar under 2020 på 1 167 000 kr för årets tre sista kvartal skjuts framåt i tiden, dvs varken intäkter eller avskrivningarna hänförliga till eventverksamheten kommer bokföras under 2020. 

För mer information, kontakta

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangörer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 17.33 CET.

Prenumerera