News55 skjuter fram vårens planerade evenemang till hösten 2020

Report this content

Med anledning av spridningen av coronaviruset och regeringens beslut att inte tillåta större folksamlingar tvingas News55 att
planera om i vårens evenemangsschema.

De evenemang som berörs under första halvåret är Senioreventen i Kalmar 23-24 mars, Växjö 1-2 april och Eskilstuna 28-29 apri, vilka flyttas fram till efter sommaren. Nya datum är ännu inte bestämda. Senioreventet i Trollhättan 15-16 april ställs in.

News55s planerade seniorresa till Nice 21-25 april kommer också flyttas fram till hösten.

- Vi är naturligtvis mycket ledsna över detta men våra besökares, utställares och medarbetares hälsa är alltid vår högsta prioritet när vi
genomför ett evenemang säger Fredrik Lundberg VD, News55.

Som tidigare kommunicerats genomförs News55 Seniorevent i samarbete med Numera Mässor AB. Samarbetsavtalet har beräknats ge News55 ett bidrag på mellan 600 000 SEK och 1 000 000 SEK per år efter avdrag för direkta kostnader. Dessa intäkter beräknas under 2020 nu istället intäktsföras under tredje och fjärde kvartalet.


För mer information, kontakta:

Fredrik Lundberg
VD & medgrundare, News55
+46 (0)70-855 22 71
fredrik.lundberg@news55.se 

Aqurat Fondkommission AB
+ 46 8-684 05 800
info@aqurat.se


Om News55 AB

News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Aqurat Fondkommission AB som mentor.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2020 kl.11.45 CET.

Prenumerera