Nexans djupaste kraft-umbilicaler installerade i Mexikanska golfen

De Chevron-drivna olje- och gasfälten Jack och St. Malo ligger på 2 100 meters djup. För Nexans del är detta de djupaste installationerna hittills av företagets innovativa lösning som kombinerar högspänningstransmission och umbilicalfunktioner i samma kabelledararea.

På olje- och gasfälten Jack och St. Malo, som drivs av Chevron, har Nexans kraft-umbilicalkablar installerats på 2 100 meters djup – den djupaste installationen hittills av Nexans innovativa lösning som kombinerar överföring av högspänning och umbilicalfunktioner i en och samma kabelledararea. Jack- och St. Malo-fälten ligger ungefär fyra mil från varandra, cirka 45 mil söder om New Orleans, Louisiana. Projektet omfattar tre oljekällor på havsbotten som är kopplade till en flytande produktionsanläggning. Kapaciteten är 170 000 fat olja och 42,5 miljoner kubikfot naturgas per dag.

Nexans specialiserade anläggning för tillverkning av kablar och umbilicalkablar i Halden i Norge har konstruerat och tillverkat en 42 km lång kraft-umbilicalkabel som sedan delats upp på två längder, en för vardera fältet.

Nexans har varit en pionjär i utvecklingen av umbilicalkablar för kraftöverföring med transmissions- och umbilicalfunktionerna samlade i en och samma kabel, vilket möjliggör överföring av högspänning till djupvattensprojekt. En kraft-umbilical innehåller flera stålrör, fiberoptiska element och signalkablar för kontroll och övervakning. Transport- och installationskostnaderna minskar avsevärt när de olika funktionerna inte behöver separata kablar.

Det har krävts ett erfaret och tvärfackligt team för att lösa de många tekniska utmaningarna med att konstruera denna komplexa umbilical, som klarar drift på ett djup ner till 2 400 meter och har en livslängd på 30 år. De två kraft-umbilicalkablarna färdigställdes och levererades sedan på en transportpråm till en lagerdepå i Mobile (Alabama) i USA. Under juli 2014 genomfördes installationen med utmärkt resultat.

– Det har varit ett nöje att samarbeta med så professionella ingenjörer, både från Nexans och Chevron, vars engagemang och samarbete har varit avgörande för att lyckas med detta projekt, säger projektledaren David Rasmuss från Nexans.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2013 närmare 26 000 anställda och en omsättning på cirka 6,7 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det har varit ett nöje att samarbeta med så professionella ingenjörer, både från Nexans och Chevron, vars engagemang och samarbete har varit avgörande för att lyckas med detta projekt.
David Rasmuss, projektledare Nexans