Dela

Citat

Kontraktet ingår i ett tioårigt ramavtal som Nexans ingått med BP för leverans av umbilicalkablar, DEH-system, tillbehör och tjänster till olika olje- och gasprojekt på stora vattendjup världen över
Krister Granlie, chef för Nexans Norways division Hybrid Underwater Cables
Kontraktet befäster än en gång Nexans roll som en nyckelaktör på umbilicalmarknaden och bygger på en mångårig relation mellan BP och Nexans vad gäller umbilicalleveranser.
Krister Granlie, chef för Nexans Norways division Hybrid Underwater Cables
– Denna mycket betydelsefulla beställning av kablar till Nasr-projektet är en del i vår pågående expansion inom sjökraftkabelprojekt. Den visar också på bredden i vårt utbud av högteknologiska kraftkablar och umbilicaler för olje- och gasindustrin,
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables
Vi har sedan länge haft ett fruktbart samarbete med Nexans och ser fram emot att fortsätta samarbetet framöver. Nexans förstår Meyer Werft och behoven i våra projekt.
Sven Smid, huvudansvarig för inköpen inom kabelsegmentet på Meyer Werft
Nexans har en mångårig relation med Meyer Werft och har försett skeppsvarvet med tusentals kilometer kabel under de senaste 25 årens samarbete. Detta kontrakt stärker relationen mellan Nexans och Meyer Werft ytterligare och vi är mycket glada över detta framgångsrika samarbete.
Stephane Mortelette, ansvarig för Shipbuilding-segmentet på Nexans
Nexans är mycket glada över att få spela en nyckelroll i färdigställandet av NSN Link, som kommer att bli världens längsta havsförlagda kraftförbindelse.
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President för High Voltage & Underwater Cables
Mot bakgrund av att vi tidigare i år vann ett större kontrakt för NordLink mellan Norge och Tyskland är detta kontrakt ytterligare en bekräftelse på Nexans ledande ställning inom HVDC-kabelteknologi för Europas växande nätverk av havsbaserade kraftledningar. Vi är mycket stolta över att vi med denna order har uppnått en total orderbok på två miljarder euro
Arnaud Poupart-Lafarge, Nexans koncernchef
Då vi arbetat med Nexans tidigare vet vi att de har den tekniska kompetens som krävs för att slutföra kontraktet och leda projektet. Vi ser fram emot att få samarbeta med dem igen.
Oddleif Nielsen, projektledare på ENERGINET.DK
På Nexans är vi glada över att få samarbeta kring ett nytt projekt med ENERGINET.DK. Vi är stolta över arbetet vi ska utföra tillsammans då det både förbättrar miljön och ökar energisäkerheten i Danmark.
Cyprien Federspiel, Nexans chef för Sales & Marketing Land High Voltage
Att ta hem detta kontrakt för den inre Oslofjorden stärker Nexans mångåriga samarbete med Statnett ytterligare. Det visar också att oavsett transmissionsteknik, växel- eller likström, och oavsett kabelteknologi, är Nexans en eftertraktad kabelleverantör av sjökraftkablar.
Ragnhild Katteland på Technical and Project Operations inom Nexans division för Submarine High Voltage-kablar
Eiffage Energie valde Nexans som leverantör till detta projekt på grund av det heltäckande utbudet av låg- och mellanspänningskablar för solkraft. En annan viktig faktor var att Nexans kan erbjuda avancerade logistiklösningar och direktleveranser till anläggningen.
Fernando Dos Santos, projektledare för solkraft på Eiffage Energie
Vi är mycket glada över att ha vunnit detta stora kontrakt för Stevin-projektet som ytterligare stärker vår mångåriga relation med Elia som en partner för Belgiens stamnätsutbyggnad.
Philippe Gastineau, Nexans Executive Vice President Land High Voltage
Tilldelningen av detta kontrakt stärker Nexans ställning i Australien och Asien som ledande inom rälsfordonkablar. Nexans är mycket glada över att få samarbeta med Bombardier i detta projekt för att öka driftsäkerheten och kapaciteten.
François Renier, Nexans chef för rälsfordonssegmentet
Vi sökte en partner som hade kapacitet att leverera alla kablar till de eldrivna tågen med kort leveranstid.
Manish Shah, inköpschef på Bombardier Transportation India
NordLink-projektet blir Nexans största sjökraftkabelprojekt hittills vad gäller längd och värde, och vi ser fram emot att fortsätta vårt nära samarbete med TenneT, KfW och Statnett i detta viktiga projekt.
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables
Nyckeln till denna framgång är våra högteknologiska sjökabelkonstruktioner kombinerat med en dokumenterad förmåga att hantera totalentreprenadsprojekt, från design till installation. Vi är mycket glada över att få delta i NordLink-projektet som utgör ytterligare ett steg mot en komplett integration av de europeiska elnäten.
Dirk Steinbrink, Nexans Senior Executive Vice President High Voltage & Underwater Cables
Vi ser fram emot att samarbeta med Nexans. Det är viktigt att ha en partner som förstår de tekniska kraven i projektet och har förmågan att genomföra det.
Torben Glar Nielsen, teknikdirektör på ENERGINET.DK
Det här kontraktet blir en fortsättning på samarbetet mellan Nexans och ENERGINET.DK. Vi är mycket glada över att få arbeta med ENERGINET.DK i detta projekt för förnybar energi som ska förbättra miljön och skapa ett stabilare elnät i Danmark.
Cyprien Felderspiel, VP Sales & Marketing Land High Voltage på Nexans
Nexans ser fram emot att få samarbeta med Statoil i det femte projektet av det här slaget. De standardiserade umbilicalkablarna uppfyller Statoils administrativa och tekniska krav och gör att vi kan erbjuda en kontinuerlig och kostnadseffektiv service.
Nexans projektledare Liv Molvik Lundegaard
Vi är mycket glada över att få arbeta med Statoil igen. Med detta avtal fortsätter vårt mångåriga och produktiva samarbete i Norska havet och runt om i världen. Nexans teknik kommer att bidra till att förlänga livslängden på Statoils olje- och gasfält.
Dirk Steinbrink, ansvarig för högspännings- och undervattenskablar på Nexans
Kontraktet med STX Europe stärker Nexans position som ledande på kablar för kryssningssegmentet. Vi har samarbetat med STX Europe i fyrtio års tid och ser fram emot att få leverera kablarna till STX.
Giuseppe Borrelli, chef för industri- och operatörssegmentet på Nexans.
Det har varit ett nöje att samarbeta med så professionella ingenjörer, både från Nexans och Chevron, vars engagemang och samarbete har varit avgörande för att lyckas med detta projekt.
David Rasmuss, projektledare Nexans
Kablar har alltid varit en viktig del av en fabriks nervsystem. Våra kunder behövde en kabel som kunde överföra väsentligt större datavolymer och samtidigt klara miljontals kabelkedjecykler i en krävande industrimiljö. Nexans har en produkt som uppfyller båda dessa behov.
Philipp Teepe, marknadsföringschef för automationssegmentet på Nexans
– Nya trender, som ökade datavolymer och ”tingens internet”, håller på att förändra industrin. Det finns ett behov av ökad sammankoppling av maskiner och bättre flexibilitet inom anläggningar. Nexans ligger långt framme på teknikområdet genom att förutse kommande behov så att vi kan vara ett stöd i industrins förändringsarbete.
Giuseppe Borrelli, Nexans direktör för marknadsområde Industry & Operators
– Nexans teknik och expertis kommer att vara avgörande för att Statoil ska kunna få ut den fulla potentialen ur gasreserven på Åsgard. Kompressorstationen på havsbotten är ett viktigt första steg på vägen mot en komplett undervattensfabrik, och Nexans bidrag till den tekniska utvecklingen kan betyda att livslängden på världens olje- och gasfält ökar med många år.
Dirk Steinbrink, chef för Nexans högspännings- och undervattenskabeldivisionen
Vi är stolta över att gå i spetsen för utvecklingen på detta område. Det mångåriga samarbetet med Statoil har betytt mycket för att underlätta denna teknikutveckling.
Truls Aarum, projektansvarig för Nexans hybridundervattenskablar
Att vi tilldelats dessa kontrakt visar på Nexans stora kunnande inom kablar för havsförläggning och DEH-system.
Dirk Steinbrink, Nexans chef för högspännings- och sjökablar
Vi är stolta över att få samarbeta med Statoil och Wintershall i detta projekt, och ser fram emot att få fortsätta vårt mångåriga samarbete.
Krister Granlie, chef för hybridundervattenskablar på Nexans
Ni går en ljus framtid till mötes. Jag är glad för er skull. Ni gör denna investering helt rätt i tiden
Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen
Med denna investering kan vi behålla vår marknadsledande position och fortsätta leverera kvalitetskablar till våra nöjda kunder. Dessutom bidrar vi till den svenska samhällsutvecklingen, skapandet av bredbandsinfrastruktur för framtiden, något som vi är oerhört stolta över.
Nexans vd Fredrik Klasson
Konferensen tar upp de problem som datacentralschefer nu står inför och hur olika lösningar kan bidra till en effektivare drift. Vi kommer att belysa vikten av att välja rätt data- och elkablar för att komma till rätta med dessa problem, och beskriver hur Nexans kan bidra med sitt kunnande och sina lösningar.
Mark Rogers, VD Nexans Cabling Solutions
På Nexans tycker vi att det är viktigt att ha ett nära samarbete med skolorna i vårt närområde. Under många år har vi stöttat skolor och elever genom bland annat stipendier och stöd till UF-företag. Vi tar även gärna emot feriearbetare, studiebesök, PRAO-elever och ordnar APU-platser.
Personalchef Elisabeth Erikson
Med
Personalchef Elisabeth Erikson
Nexans är stolta över att kunna bidra med sin expertis för att påskynda användningen av elbilar. Vi ser fram emot att få demonstrera Nexans lösningar som uppfyller internationella standarder och kan installeras över hela världen.
Annie Chéenne, affärsutvecklare för smarta elnät på Nexans
Invigningen av vår nya Goose Creek-anläggning är startskottet för en ny spännande fas för Nexans och en viktig milstolpe för bolaget eftersom vi hoppas kunna dra fördel av den växande efterfrågan på högspänningskablar i Nordamerika. Tack vare denna nya anläggning är Nexans väl rustat för att leverera kablar till de stora nya kraftnätsprojekt som planeras i Nordamerika i dagsläget.
Nexans koncernchef Arnaud Poupart-Lafarge
Det är en fantastisk dag för oss i South Carolina när Nexans nu slår upp portarna till denna anläggning som ska skapa 200 nya arbetstillfällen i vår delstat. Nexans är ett företag som inte bara är angeläget om att producera kvalitetsprodukter, utan också vill åstadkomma något viktigt för det lokala samhället. Idag välkomnar vi Nexans till deras nya ”hem” i Goose Creek och ser fram emot att se företaget växa och bli framgångsrikt.
Guvernör Nikki Haley
Redan i den inledande utvecklingsfasen kände vi att Charleston-regionen var en perfekt plats för en ny anläggning. Nu när anläggningen startar sin verksamhet är vi än mer övertygade om att detta var en riktig satsning. Ett företagsvänligt klimat, en mycket kompetent lokal arbetsstyrka och flera framstående tekniska skolor och utbildningsprogram betyder att Nexans fått en idealisk placering för att möta den växande efterfrågan på högspänningskablar i Nordamerika.
Steve Hall, Nexans Nordamerikachef
Fincantieri är en viktig aktör på kryssningsfartygsmarknaden. Utvecklingen av SRtP-kablarna har varit en framgång för Nexans och bidragit till att säkra denna order för Viking Ocean Cruises fartyg. Ordern bekräftar vår starka tekniska expertis på kablar till varvsindustrin och vår förmåga att samarbeta med fartygsvarv kring utveckling och konstruktion av innovativa kabellösningar.
Yannick Goutille, Nexans produktchef för fartygskablar
Efter ett framgångsrikt 2013 då Nexans slutförde flera stora beställningar för SBB är vi glada att nu kunna meddela att de båda företagen slutit detta nya ramavtal. Det befäster en lång och givande relation mellan SBB och Nexans och vi ser fram emot att kunna bidra till nätverksuppgraderingen tillsammans med SBB.
Francis Krähenbühl, VD för Nexans i Schweiz
Vi vill att det ska vara smidigt även i grossistbutiken. Med hjälp av en förbättrad förpackningsdesign har vi gjort det enklare att välja rätt kabel. Till exempel visar en färgmarkering på etiketten tydligt vilken färg kabeln har.
Produktchef Aron Andersson
För oss är det viktigt att utveckla produkter som förenklar installatörens vardag. Med FQ Easy™ har vi skapat en kabel för smidigare rörinstallation. Installationen går enkelt och fort, och är dessutom i en del fall möjlig att utföra för en person, då man tidigare behövde vara två.
Produktchef Aron Andersson
Mångåriga affärsrelationer med DONG Energy är ett bevis på vår expertis på havskabelområdet.
Nexans Germanys VD Christof Barklage
Att sluta ett avtal av den här omfattningen skapar också goda förutsättningar för tillväxt i vår havskabelverksamhet här i Hannover
Nexans Germanys VD Christof Barklage
Tilldelningen av medel från Carbon Trust är ytterligare en bekräftelse på Nexans renommé som utvecklare av innovativ ny teknik för havsvindkraft.
Pierre Kayoun, försäljnings- och marknadsdirektör för Nexans högspännings- och sjökablar
Att gå över till 66 kV inter array-system skapar stora möjligheter att sänka kostnaderna i tid för tredje omgången av havsvindparksprojekt. Men branschen står inför det klassiska hönan eller ägget-dilemmat. Kabeltillverkarna vill inte gärna investera i certifieringsprocessen för en ny kostnadseffektiv 66 kV kabel utan att veta om det kommer att finnas någon efterfrågan, och utvecklarna kan inte specificera en ny spänning för havsvindparkskablar innan dessa är certifierade. Carbon Trusts OWA-program har löst detta genom att göra det möjligt för kabelindustrin att samarbeta med havsvindkraftssektorn för att utveckla en lösning som gagnar alla.
Megan Smith, projektledare för elektriska system i Offshore Wind Accelerator-programmet
Detta är världens första kommersiella installation av Lo-Sag™, och den utgör en viktig milstolpe efter de framgångsrika testinstallationerna i Brasilien och Frankrike.
Sidney Ueda, Nexans produktchef i Brasilien
21 kilometer av Nexans 138 kV-ledare användes för att åstadkomma en 3,5 km lång dubbel transmissionsledning
Sidney Ueda, Nexans produktchef i Brasilien
Nexans har funnits med från projektstarten och hjälpt oss att välja ut den bästa ledaren.
Amadeu Macedo, Eletropaulos teknikspecialist
Det är spännande att delta i detta projekt som kommer att medföra stora fördelar för Rio de Janeiros invånare. Nexans bidrar till att förbättra kollektivtrafiken, vilket kommer att minska trafikstockningarna och koppla samman olika stadsdelar.
Nexans Brasilienchef Marco Vitiello
Vi är mycket stolta över att inviga denna nya anläggning som ger oss möjlighet att utöka vår verksamhet. Anläggningen hjälper oss att nå vårt mål att stärka vårt traditionella utbud i Frankrike och internationellt samtidigt som vi utvecklar Nexans know-how om smarta elnät.
Alain Robic, VD för Nexans Power Accessories France
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp