Nexans ska leverera umbilicaler till projekt i Egypten

Nexans har tilldelats ett kontrakt om att leverera 48 km statiska umbilicaler till BP och partnern DEA för projektet West Nile Delta Taurus Libra i Egypten.

Taurus Libra-utbyggnaden är ett projekt kopplat till Burullus-gasfälten som drivs av BG Group, och umbilicalleveransen utgör en viktig del i utbyggnaden av denna offshoreanläggning.

Umbilicalerna består av kablar för el och fiberoptik samt rör för hydraulik och kemikalier. De ska konstrueras och tillverkas vid Nexans specialanläggningar för sjökablar och umbilicaler i Halden och Rognan i Norge. Nexans kommer också att leverera tillbehör till detta projekt. Leveransen är planerad till maj 2016.

– Kontraktet ingår i ett tioårigt ramavtal som Nexans ingått med BP för leverans av umbilicalkablar, DEH-system, tillbehör och tjänster till olika olje- och gasprojekt på stora vattendjup världen över, berättar Krister Granlie, chef för Nexans Norways division Hybrid Underwater Cables.

 – Kontraktet befäster än en gång Nexans roll som en nyckelaktör på umbilicalmarknaden och bygger på en mångårig relation mellan BP och Nexans vad gäller umbilicalleveranser.

Om West Nile Delta-fälten

West Nile Delta-projektet omfattar utbyggnad av gas- och kondensatfält inom koncessionerna North Alexandria och West Mediterranean Deepwater i Medelhavet, cirka 65–85 km nordväst om den egyptiska kuststaden Alexandria. Taurus Libra-utbyggnaden som upptäcktes 2000/2001 ingår i den första utbyggnadsfasen av West Nile Delta-fälten.

Eva Wallin, Kommunikationschef, Nexans Sweden AB, tfn 0325 - 801 98, e-post eva.wallin@nexans.com

Om Nexans

Nexans tryggar tillgången på energi genom sitt stora och varierade utbud av kablar och kabellösningar som förbättrar våra kunders verksamhet och resultat världen över. Nexans ambition är att vara en samarbetspartner och ett stöd för kunderna inom fyra huvudaffärsområden: kraftöverföring och distribution (till havs och på land), energiresurser (olja och gas, gruvdrift och förnybara energikällor), transporter (väg, järnväg, flyg och fartyg) och installation (kommersiella byggnader, bostäder och datacentraler). Nexans strategi bygger på en ständig innovation av produkter, lösningar och tjänster, kompetensutveckling för medarbetare, utbildning av kunder och introduktion av säkra industriprocesser med så liten miljöpåverkan som möjligt.
Under 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi.
 Nexans är en aktiv medlem i Europacable, den europeiska organisationen för ledar- och kabeltillverkare, och har undertecknat Europacable Industry Charter. Denna deklaration uttrycker medlemmarnas åtagande att följa principerna och målsättningarna att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar.
Med en industriell närvaro i över 40 länder och försäljningskontor över hela världen, hade Nexans 2014 närmare 26 000 anställda och en omsättning på 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på NYSE Euronext Paris, avdelning A.
För mer information, besök www.nexans.se.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Kontraktet ingår i ett tioårigt ramavtal som Nexans ingått med BP för leverans av umbilicalkablar, DEH-system, tillbehör och tjänster till olika olje- och gasprojekt på stora vattendjup världen över
Krister Granlie, chef för Nexans Norways division Hybrid Underwater Cables
Kontraktet befäster än en gång Nexans roll som en nyckelaktör på umbilicalmarknaden och bygger på en mångårig relation mellan BP och Nexans vad gäller umbilicalleveranser.
Krister Granlie, chef för Nexans Norways division Hybrid Underwater Cables