Batterier från Nilar installerade i den svenska paviljongen i Dubai

Report this content

Under Expo 2020 i Dubai visar Sveriges paviljong upp samarbetsvilja genom förnybar energi. Som den officiella batterileverantören har Nilar installerat ett hållbart energilagringssystem för att fungera sömlöst tillsammans med solpaneler skickligt integrerade i paviljongstrukturen och en intelligent EnergyHub för optimering av energianvändningen. Den svenska paviljongen är placerad i utställningsområdet Hållbarhet. Detta internationella evenemang startar den 1 oktober och sträcker sig över 6 månader.

Sveriges paviljong är den enskilt största investeringen i export och investeringsfrämjande från den svenska regeringen och bygger på idén om att utveckla smarta städer inom de skandinaviska skogarna. I paviljongen, kallad "The Forest", symboliserar det fantasifulla trälandskapet en metafor för synergin i en biocirkulär ekonomi, som visar hur teknologier kan samspela genom innovativ life science och smarta städer.

Nilar är hedrade över att vara en av de teknologier som exemplifierar expertisen i Sverige vid detta globala evenemang. Energilagringssystemet i paviljongen visar Nilar Hydrid® teknologin med modulär och bipolär konstruktion som en miljövänlig och pålitlig kraftkälla med väsentliga säkerhetsfördelar. De sofistikerade övervaknings- och kontrollsystemen säkerställer säker och tillförlitlig drift samt sömlös integration i större lösningar. Nilars batterier omfamnar filosofin om cirkulär ekonomi som ett centralt tema i all design och innovation.

Sverigepaviljongen belyser förnybar energi. Det inkommande solljuset utnyttjas genom 1000 kvadratmeter solpaneler inbäddade i taket och fasaden från Soltech Energy AB. EnergyHub, som tillhandahålls av Ferroamp, hanterar strategiskt energin från solcellsanläggningarna för att driva Sverigepaviljongen och optimerar energiförbrukningen genom användning av energilagringssystemet från Nilar. Paviljongen förkroppsligar den synergistiska andan i Sverige och demonstrerar ett komplett system, framtaget genom ett samarbete mellan de tre svenska innovatörerna. Lär dig mer om möjligheterna med en gemensam lösning från de tre innovatörerna genom följande film: https://youtu.be/Th1YdfmI2A8

Jan Lundquist, Head of Sales & Marketing på Nilar, säger:
”Vårt samarbete med Ferroamp och Soltech hjälper oss att lyfta fram paviljongens teman innovation och hållbarhet. Synergin som skapas genom dessa integrerade system kan möta samhällets behov när vi går mot elektrifiering. ”

Som ett av de största och mångåriga globala evenemangen visar World Expo en stor serie utställningar och evenemang som gör det möjligt för deltagare att tillsammans uppleva, utforska och skapa inom ett gemensamt tema. Expo 2020 syftar till att inspirera genom att visa upp internationella samarbeten och innovationer genom temat Connecting Minds, Creating the Future. Utställningen har tre huvudområden: Möjligheter, mobilitet och hållbarhet. Sverigepaviljongen kommer att finnas i hållbarhetsdistriktet. För att läsa mer om vilka upplevelser Expo 2020 erbjuder, besök evenemangets webbplats: https://www.expo2020dubai.com/

För mer information, vänligen kontakta: 
Jan Lundquist 
+46 76 769 50 67  
jan.lundquist@nilar.com 

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+46 73 656 43 66
matilda.ekman.vramo@nilar.com

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av batterier för stationära energilagringssystem. Energilagringssystem kan användas för att överbrygga obalanser mellan energiproduktion och efterfrågan för att till exempel förbättra utnyttjandet av intermittent elproduktion från förnybara energikällor, såsom solenergi och vindkraft, samt för att stötta det alltmer ansträngda elnätet. Nilars batteriteknik är baserad på nickel-metall-hydrid (NiMH) elektrokemi med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö-, säkerhets- och livslängdsprofil. Företaget har sitt huvudkontor i Täby och den energieffektiva produktionsanläggningen är sedan 2012 belägen i Gävle, där företagets forskning och utveckling också äger rum.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Under Expo 2020 i Dubai visar Sveriges paviljong upp samarbetsvilja genom förnybar energi. Som den officiella batterileverantören har Nilar installerat ett hållbart energilagringssystem för att fungera sömlöst tillsammans med solpaneler skickligt integrerade i paviljongstrukturen och en intelligent EnergyHub för optimering av energianvändningen. Den svenska paviljongen är placerad i utställningsområdet Hållbarhet. Detta internationella evenemang startar den 1 oktober och sträcker sig över 6 månader.
Twittra det här

Citat

Vårt samarbete med Ferroamp och Soltech hjälper oss att lyfta fram paviljongens teman innovation och hållbarhet. Synergin som skapas genom dessa integrerade system kan möta samhällets behov när vi går mot elektrifiering.
Jan Lundquist, Head of Sales & Marketing på Nilar