Citat

Att Nilar tilldelas ännu ett forskningsstöd är både en kvalitetsstämpel på vår FoU-förmåga samtidigt som det visar behovet av fler forskningssamarbeten för att möjliggöra morgondagens energilösningar. Batterier är en avgörande del av den gröna omställningen, och det är viktigt att fortsätta utveckla batteriernas prestanda, produktion och cirkularitet.
Erik Oldmark, VD för Nilar International AB
ReOx 2 visar att Nilar har tekniken på plats. Vi har en affärsplan som fokuserar på fortsatt produktutveckling för fler marknadssegment, större produktionsvolymer och lägre kostnader. Detta är ytterligare ett viktigt steg mot att nå ökad försäljning och större volymer.
Erik Oldmark, vd för Nilar International AB
För Indutecc Renewable Solutions, en del av Schuurman Group, är detta ett viktigt samarbete. Nilar har utvecklat en unik teknik med bra prestanda, hög säkerhet och unika hållbarhetsegenskaper. I kombination med vår kunskap inom BMS, EMS och solenergi har vi skapat ett svar på vår tids energiutmaningar. Detta partnerskap stärker inte bara vårt engagemang för hållbarhetsmål utan understryker också kärnan i Indutecc Renewable Solutions: tillhandahålla oöverträffat värde genom banbrytande teknologier och miljövänliga metoder. Tillsammans med våra uppskattade partners, Nilar, Enequi och SRP Zuid, formar vi inte bara framtiden för energi; vi omdefinierar den.
Rino van Deventer, vd för Schuurman Group
Vi tackar Marie Fossum Strannegård för värdefulla bidrag till Nilars utvecklingsarbete och önskar stort lycka till i framtida uppdrag. Med lång bakgrund inom innovation tillför hon kompetens som är viktig för den gröna omställningen.
Gunnar Wieslander, ordförande för styrelsen i Nilar International AB.
Nilars unika teknologi är Bolagets främsta tillgång och tillsammans med våra partners når vi de marknadssegment där våra batterier gör mest nytta. Det uppdaterade ReOx® 2-batteriet 2024 och det helt nya batteriet 2027 är avgörande för Nilars förutsättningar att minska kostnader och nå målsatt lönsamhet. Samtidigt gynnas våra etablerade kundsegment av bättre prestanda.
Erik Oldmark, VD för Nilar International AB
Vi behöver utveckla Nilars produktionsförmåga för att möjliggöra en effektivare produktion av Nilars innovativa lösningar. Stora delar av de befintliga produktionslinorna kommer att kunna användas, varför kostnaderna blir avsevärt lägre även om vi i praktiken bygger en helt ny produktionsanläggning.
Erik Oldmark, VD för Nilar International AB
Att innovationsprogrammet RE:Source beviljar oss detta forskningsstöd är ett viktigt erkännande för Nilar och våra forskningspartners banbrytande arbete inom återvinningsteknologi för batterier. Målsättningen är att förbättra möjligheten att återanvända förbrukat elektrodmaterial, vilket både främjar en hållbar och cirkulär ekonomi och bidrar till förbättrad prestanda hos de nya batterierna.
Erik Oldmark, vd för Nilar International AB.
Nilar fortsätter att utveckla verksamheten i linje med vår nya strategi. Under årets första kvartal nåddes flera milstolpar, som både bekräftar Nilars framskjutna position inom innovation och att våra lösningar är attraktiva för nya integrationsprojekt. Tillsammans med nya samarbetspartners kommer vi att fortsätta driva på utvecklingen av smarta energilagringslösningar, samtidigt som vi breddar våra marknadssegment. Under det första kvartalet fortsatte den höga takten i förändringsarbetet, som kännetecknade föregående år.
Erik Oldmark, vd för Nilar International.
Avtalet vi tecknar med Indutecc är det största i Nilars historia. Det är inte bara ett styrkebesked för våra unika batterier med fokus på säkerhet och hållbarhet, det är också ett viktigt steg närmare våra högt satta målsättningar.
Erik Oldmark, vd för Nilar International.
Nilars unika batteriteknik med starka fördelar inom hållbarhet och säkerhet fyller ett viktigt och tydligt behov på marknaden såväl som för den gröna energiomställningen. Med det nya avtalet säkerställer vi en viktig del i att kunna erbjuda högkvalitativa energilagringslösningar med innovativa funktioner för våra kunders energiutmaningar.
Rino van Deventer, VD för Schuurman Group.
Nilar ser en mycket positiv utveckling nu. Vi har inlett flera nya samarbeten, lanserat ett nytt batteri, parallellt med en stegvis ökad produktionstakt. Indutecc kommer att vara en viktig långsiktig partner, som både breddar våra kundsegment samtidigt som Nilars batterier integreras i en helhetslösning med mycket hög kvalité.
Erik Oldmark, VD på Nilar International AB.
Efterfrågan på energilagring ökar snabbt, inte minst till följd av höga energipriser och kapacitetstak i näten. Nilars batterier använder en unik teknik med flera fördelar inom säkerhet, hållbarhet och prestanda. Genom att integrera Nilars batterier i våra helhetslösningar kan vi erbjuda bättre lösningar till våra kunder.
Rino van Deventer, VD på Schuurman Group.
På vår fabrik i Gävle utvecklar och producerar vi ett av världens mest hållbara och säkra batterier. Fördubblingen av produktionstakten innebär också att vi ligger helt i linje med våra långsiktiga mål och plan för volymtillväxt.
Erik Oldmark, VD för Nilar International AB.
Ulf Sandegren har den profil vi söker, med erfarenhet av ekonomi från olika nivåer som ekonomichef, controller och CFO. Tillsammans med Ulf ser jag fram emot att implementera Nilars strategi och att arbeta för att nå våra finansiella mål.
Erik Oldmark, VD för Nilar International AB
Avsiktsförklaringen är en milstolpe i Nilars strategiska tillvägagångssätt. Mc Energy kompletterar befintliga samarbeten och erbjuder ytterligare användningsområden för Nilars avancerade batteriteknik.
Erik Oldmark, vd Nilar International AB.
Fram till idag har batterier som nått sin praktiska livslängd varit uttjänta och oanvändbara. Med ReOx-teknologin kan våra batterier återställas till sin ursprungliga lagringskapacitet minst 3–5 gånger, vilket kan förlänger förlänga livslängden med flera år. Det innebär både kraftigt minskad resursanvändning och stora kostnadsbesparingar för användarna. Det här är självklart ett stort och viktigt steg framåt för Nilar.
Erik Oldmark, VD på Nilar International AB.
Vi ser fram emot att i nära samarbete med Enequi utveckla kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar baserade på Nilars batterier och BMS. Enequi har både den teknisk kunskap och förmåga som krävs för att skapa integrerade lösningar där våra batterier och Enequis styrning samverkar optimalt
Erik Oldmark, vd på Nilar
Våra kunder söker efter säkra och pålitliga energilagringslösningar som kan förse dem med hållbar och stabil energitillgång. Genom vårt partnerskap med Nilar förstärker vi vårt erbjudande och skapar förutsättningar för att accelerera vår tillväxt i Europa
Håkan Svärd, vd på Enequi
Partnerskapet med Enequi är ett viktigt steg i att nå vår målsättning om att under 2022 och 2023 teckna strategiska avtal med viktiga integratörer för gemensamt utvecklade lösningar riktade mot våra främsta kundsegment. Vi följer därmed den färdplan som lades fast i vår reviderade affärsstrategi som beslutades i början av år 2022. Med utgångspunkt i våra unika produktfördelar fortsätter vi att utveckla våra batterier och vårt erbjudande. Vi har höga ambitioner och tillsammans med utvalda samarbetspartners strävar vi efter att bli ledande inom optimerade lösningar för kunder som söker högpresterande, kostnadseffektiv, säker och hållbar energilagring
Erik Oldmark, vd på Nilar
Nilar är ett mycket intressant teknikföretag med en given plats i den gröna omställningen. Nilars batterier har med sina unika egenskaper goda förutsättningar att sätta en ny branschstandard för säkerhet, hållbarhet och lång livslängd. Jag ser fram emot att i rollen som ordförande, tillsammans med styrelsen och bolagets ledning, fortsätta arbetet med att utveckla bolagets position på en expanderande marknad.
Gunnar Wieslander
Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Gunnar Wieslander för att leda Nilars fortsatta utveckling. Jag är övertygad om att han med sin bakgrund och gedigna erfarenhet blir en utmärkt ordförande för att fortsätta driva Nilars spännande resa.
Erik Oldmark, Vd för Nilar
Nilar är ett mycket intressant teknikföretag med en given plats i den gröna omställningen. Nilars batterier har med sina unika egenskaper goda förutsättningar att sätta en ny branschstandard för säkerhet, hållbarhet och lång livslängd. Jag ser fram emot att i rollen som ordförande, tillsammans med styrelsen och bolagets ledning, fortsätta arbetet med att utveckla bolagets position på en expanderande marknad.
Gunnar Wieslander
Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Gunnar Wieslander för att leda Nilars fortsatta utveckling. Jag är övertygad om att han med sin bakgrund och gedigna erfarenhet blir en utmärkt ordförande för att fortsätta driva Nilars spännande resa.
Erik Oldmark, Vd för Nilar
Med goda sjöfartsförbindelser till Sverige och mycket god tillgång till grön energi från en stor lokal vindkraftspark var det enkelt för Nilar som en av Europas mest energieffektiva batteriproducent att välja Paldiski som plats för etableringen av vår nästa produktionsanläggning. I RRK har vi den perfekta partnern för att hjälpa oss att snabbt etablera oss i Estland. En annan faktor är att Estland har direkta järnvägsförbindelser till nickelproduktionsanläggningar i Ryssland och Kina, vilket kan bidra till att minska logistiktiderna.
Erik Oldmark, Vd på Nilar
Vi är glada över att hjälpa Nilar med att etablera högteknologisk tillverkning av precisionsbatterier i Estland. Vår anläggning i Paldiski ligger nära Tallinn med sina tekniska resurser, och nära Keila med sin stora tillverkningsbas för elektrisk utrustning. Samarbetet med Nilar för att planera ombyggnaden har varit smidigt, så vi är mycket nöjda med att ha Nilar som en viktig hyresgäst.
Jarno Sild, representant för RRK Logistics Parks
Vårt samarbete med Ferroamp och Soltech hjälper oss att lyfta fram paviljongens teman innovation och hållbarhet. Synergin som skapas genom dessa integrerade system kan möta samhällets behov när vi går mot elektrifiering.
Jan Lundquist, Head of Sales & Marketing på Nilar
Det är svårt för alla att snabbt skala upp, särskilt i Covid-19 tider med instabilitet i leveranskedjan. Hittills har vi haft tur att inte drabbas av väsentliga komponentbrister, som många av våra industrikollegor har erfarit. Och vi ser fram emot att snart avsluta de omfattande begränsningar Covid-19 pandemin har medfört, som fullständig separering av skift och behovet av att stänga alla produktionsprocesser mellan skift – en säkerhetsregim som haft stor påverkan på verksamheten.
Marcus Wigren, Vd.
Jag har nu arbetat på Nilar under 14 år. När jag började var Nilar ett renodlat FoU-projekt, som precis hade utvecklat sina första funktionella prototyper. Sedan dess har bolaget visat en enorm utveckling. Jag har, tillsammans med ett litet ledarteam, i hög utsträckning varit en del av alla steg i Nilars utveckling som ansvarig för produkthantering och försäljning, och under de senaste fem åren som vd. Jag är stolt över att ha fått leda det team som har tagit bolaget till en publik notering för några veckor sedan. Efter fjorton spännande, men också väldigt utmanande, år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till en ny ledning och själv gå till nya projekt.
Marcus Wigren
Nilar är idag en av få europeiska producenter av avancerade batterier, med full integration från cell till system. Från tidiga prototyper har Marcus haft ledning för olika team i olika funktioner. Han har varit instrumentell i Nilars snabba utveckling från att vara en producent av battericeller till en leverantör av kompletta energilagringssystem, inkluderande elektronik och avancerad styrning av mjukvara. En stor del av detta arbete har utförts i nära samarbete med tidiga pilotkunder som såg den unika potentialen i Nilars möjligheter att skapa ett konkurrenskraftigt differentierat erbjudande. Utan Marcus kapacitet att forma starka, synergiskapande kundrelationer i stora delar av Europa och inom ett antal nyckelområden hade inte detta varit möjligt. Marcus visioner och omfattande tekniska kunnande, tillsammans med kommersiell förmåga, gör honom till en unik all-round ledare. Något som utmärker Marcus är hans oomstridda ledarskap och förmågan att hålla ihop de olika teamen inom teknikutveckling och kommersiell utveckling i såväl med- som motgång. Marcus har spelat en mycket betydande roll i utvecklingen av Nilar och i processen inför den nyligen genomförda marknadsnoteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Vi önskar honom all lycka till i hans framtida uppdrag.
Michael Obermayer
Vi kommer att sakna Marcus men hans efterträdare kommer att få starta från en mycket solid grund för att ta detta unika, innovativa bolag till nästa nivå.
Michael Obermayer
Samarbetet med Ferroamp och Soltech hjälper oss att lyfta fram den samarbetsanda vi har anammat inom Sverige. Genom att vara en viktig del av den svenska paviljongen i hållbarhetssektionen hoppas vi kunna gestalta temat för Expo 2020.
Marcus Wigren, VD för Nilar
”Det är fantastiskt att se Nilar EC Home Box i drift i människors hem,. Vi räknar med att se fler integratörer som erbjuder Nilar EC Home Box i sitt sortiment inom kort.”
Jan Lundquist, Head of Sales & Marketing på Nilar.
Hydrid batterier åldras genom att den vattenbaserade elektrolyten, som förbinder plus och minus elektroderna i batteriet, långsamt förbrukas. Den nya patenterade metoden, i kombination med Nilars världsunika batterikonstruktion, gör det möjligt att motverka åldrandet hos hydrid batterierna. Genom att successivt tillsätta syrgas bildas ny elektrolyt som ersätter den förlorade” förklarar professor Dag Noréus vid Stockholms Universitet. I en intervju med NyTeknik (2018, 21 december) berättar Noréus vidare ”Man skulle kunna tro att syrgas vore förödande för batteriet, men vi fann att ytorna i batteriet är väldigt stabila eftersom de skyddas av vätet.
Professor Dag Noréus vid Stockholms Universitet
Vår nya teknologi ger en revolutionerande möjlighet att fylla på med liv i ett redan befintligt batteri. Forskning, utveckling och innovation är en stor och viktig del av Nilars verksamhet och det är mycket tillfredställande att se våra satsningar fortsätta ge goda resultat. Det här är ytterligare bevis på att Nilar leder branschens snabba utveckling mot lägre kostnad. Nilar Hydrid® batterier är mycket lämpade för att stötta elnätet på alla nivåer under lång tid. Detta är ett stort steg framåt mot ett fossilfritt och hållbart samhälle
Marcus Wigren, vd på Nilar.
Nilar har med denna banbrytande och för batteribranschen unika innovation lagt fundamentet för en ny svensk forskningsbaserad industri som har potentialen att växa sig stor. Europeiska Unionen har satt som mål att återta ledningen och satsar stort inom den strategiskt viktiga batteribranschen. Nilar är en spelare i denna nya europeiska strategi, och fortsätter sin snabba resa mot en börsintroduktion
Michael Obermayer, Nilars styrelseordförande