Citat

Vårt samarbete med Ferroamp och Soltech hjälper oss att lyfta fram paviljongens teman innovation och hållbarhet. Synergin som skapas genom dessa integrerade system kan möta samhällets behov när vi går mot elektrifiering.
Jan Lundquist, Head of Sales & Marketing på Nilar
Det är svårt för alla att snabbt skala upp, särskilt i Covid-19 tider med instabilitet i leveranskedjan. Hittills har vi haft tur att inte drabbas av väsentliga komponentbrister, som många av våra industrikollegor har erfarit. Och vi ser fram emot att snart avsluta de omfattande begränsningar Covid-19 pandemin har medfört, som fullständig separering av skift och behovet av att stänga alla produktionsprocesser mellan skift – en säkerhetsregim som haft stor påverkan på verksamheten.
Marcus Wigren, Vd.
Jag har nu arbetat på Nilar under 14 år. När jag började var Nilar ett renodlat FoU-projekt, som precis hade utvecklat sina första funktionella prototyper. Sedan dess har bolaget visat en enorm utveckling. Jag har, tillsammans med ett litet ledarteam, i hög utsträckning varit en del av alla steg i Nilars utveckling som ansvarig för produkthantering och försäljning, och under de senaste fem åren som vd. Jag är stolt över att ha fått leda det team som har tagit bolaget till en publik notering för några veckor sedan. Efter fjorton spännande, men också väldigt utmanande, år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till en ny ledning och själv gå till nya projekt.
Marcus Wigren
Nilar är idag en av få europeiska producenter av avancerade batterier, med full integration från cell till system. Från tidiga prototyper har Marcus haft ledning för olika team i olika funktioner. Han har varit instrumentell i Nilars snabba utveckling från att vara en producent av battericeller till en leverantör av kompletta energilagringssystem, inkluderande elektronik och avancerad styrning av mjukvara. En stor del av detta arbete har utförts i nära samarbete med tidiga pilotkunder som såg den unika potentialen i Nilars möjligheter att skapa ett konkurrenskraftigt differentierat erbjudande. Utan Marcus kapacitet att forma starka, synergiskapande kundrelationer i stora delar av Europa och inom ett antal nyckelområden hade inte detta varit möjligt. Marcus visioner och omfattande tekniska kunnande, tillsammans med kommersiell förmåga, gör honom till en unik all-round ledare. Något som utmärker Marcus är hans oomstridda ledarskap och förmågan att hålla ihop de olika teamen inom teknikutveckling och kommersiell utveckling i såväl med- som motgång. Marcus har spelat en mycket betydande roll i utvecklingen av Nilar och i processen inför den nyligen genomförda marknadsnoteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Vi önskar honom all lycka till i hans framtida uppdrag.
Michael Obermayer
Vi kommer att sakna Marcus men hans efterträdare kommer att få starta från en mycket solid grund för att ta detta unika, innovativa bolag till nästa nivå.
Michael Obermayer
Samarbetet med Ferroamp och Soltech hjälper oss att lyfta fram den samarbetsanda vi har anammat inom Sverige. Genom att vara en viktig del av den svenska paviljongen i hållbarhetssektionen hoppas vi kunna gestalta temat för Expo 2020.
Marcus Wigren, VD för Nilar
”Det är fantastiskt att se Nilar EC Home Box i drift i människors hem,. Vi räknar med att se fler integratörer som erbjuder Nilar EC Home Box i sitt sortiment inom kort.”
Jan Lundquist, Head of Sales & Marketing på Nilar.
Hydrid batterier åldras genom att den vattenbaserade elektrolyten, som förbinder plus och minus elektroderna i batteriet, långsamt förbrukas. Den nya patenterade metoden, i kombination med Nilars världsunika batterikonstruktion, gör det möjligt att motverka åldrandet hos hydrid batterierna. Genom att successivt tillsätta syrgas bildas ny elektrolyt som ersätter den förlorade” förklarar professor Dag Noréus vid Stockholms Universitet. I en intervju med NyTeknik (2018, 21 december) berättar Noréus vidare ”Man skulle kunna tro att syrgas vore förödande för batteriet, men vi fann att ytorna i batteriet är väldigt stabila eftersom de skyddas av vätet.
Professor Dag Noréus vid Stockholms Universitet
Vår nya teknologi ger en revolutionerande möjlighet att fylla på med liv i ett redan befintligt batteri. Forskning, utveckling och innovation är en stor och viktig del av Nilars verksamhet och det är mycket tillfredställande att se våra satsningar fortsätta ge goda resultat. Det här är ytterligare bevis på att Nilar leder branschens snabba utveckling mot lägre kostnad. Nilar Hydrid® batterier är mycket lämpade för att stötta elnätet på alla nivåer under lång tid. Detta är ett stort steg framåt mot ett fossilfritt och hållbart samhälle
Marcus Wigren, vd på Nilar.
Nilar har med denna banbrytande och för batteribranschen unika innovation lagt fundamentet för en ny svensk forskningsbaserad industri som har potentialen att växa sig stor. Europeiska Unionen har satt som mål att återta ledningen och satsar stort inom den strategiskt viktiga batteribranschen. Nilar är en spelare i denna nya europeiska strategi, och fortsätter sin snabba resa mot en börsintroduktion
Michael Obermayer, Nilars styrelseordförande