• news.cision.com/
  • Nilar/
  • Nilar flerdubblar livslängden av energilager med revolutionerande Nilar Hydrid® batteri teknologi

Nilar flerdubblar livslängden av energilager med revolutionerande Nilar Hydrid® batteri teknologi

Report this content

Nilar International AB har efter mångåriga investeringar inom FoU, och genom ett nära samarbete med ledande forskare från Stockholms universitet, utvecklat en metod för att flerdubbla livslängden på Nilar Hydrid® batterier. Den nya patenterade metoden gör att Nilars batterier kommer att klara betydligt fler laddningar än andra typer av batterier.

Batteriers begränsade livstid är ett problem för användarna. Nilar Hydrid® batterier (NiMH) karaktäriseras redan av lång kalendarisk livslängd, samt av att vara brandsäkra, robustare och mer miljövänliga än andra batterier. Nu, med ännu fler ladd-cykler, kan de leverera en betydligt högre total energiomsättning. Den totala mängden energi ett batteri förväntas lagra och leverera under sin livstid kommer att bli utslagsgivande i valet av batteri. Den nya metoden leder till en markant minskad kostnad per levererad kWh och ger den för närvarande lägsta totalkostnaden för energilager på den globala marknaden.

”Hydrid batterier åldras genom att den vattenbaserade elektrolyten, som förbinder plus och minus elektroderna i batteriet, långsamt förbrukas. Den nya patenterade metoden, i kombination med Nilars världsunika batterikonstruktion, gör det möjligt att motverka åldrandet hos hydrid batterierna. Genom att successivt tillsätta syrgas bildas ny elektrolyt som ersätter den förlorade” förklarar professor Dag Noréus vid Stockholms Universitet. I en intervju med NyTeknik (2018, 21 december) berättar Noréus vidare ”Man skulle kunna tro att syrgas vore förödande för batteriet, men vi fann att ytorna i batteriet är väldigt stabila eftersom de skyddas av vätet.”

En lång livslängd är framför allt viktig för användarna av stationära energilager i kommersiella fastigheter och privata hushåll, liksom i fabriker och inom smarta elnät.

”Vår nya teknologi ger en revolutionerande möjlighet att fylla på med liv i ett redan befintligt batteri. Forskning, utveckling och innovation är en stor och viktig del av Nilars verksamhet och det är mycket tillfredställande att se våra satsningar fortsätta ge goda resultat. Det här är ytterligare bevis på att Nilar leder branschens snabba utveckling mot lägre kostnad. Nilar Hydrid® batterier är mycket lämpade för att stötta elnätet på alla nivåer under lång tid. Detta är ett stort steg framåt mot ett fossilfritt och hållbart samhälle.” säger Marcus Wigren, vd på Nilar.

Michael Obermayer, Nilars styrelseordförande, tillägger: ”Nilar har med denna banbrytande och för batteribranschen unika innovation lagt fundamentet för en ny svensk forskningsbaserad industri som har potentialen att växa sig stor. Europeiska Unionen har satt som mål att återta ledningen och satsar stort inom den strategiskt viktiga batteribranschen. Nilar är en spelare i denna nya europeiska strategi, och fortsätter sin snabba resa mot en börsintroduktion.”

Vi planerar att redan i år lansera Nilar Hydrid® batterier med den unika teknologin som ökar livslängden och därmed sänker kostnaden.

Länkar:

Nohrstedt, L. (2018, 21 december). Genombrott för längre livslängd på batterier. NyTeknik. Hämtad från:

https://www.nyteknik.se/premium/genombrott-for-langre-livslangd-pa-batterier-6943378

Stockholms Universitet (2018, 20 december). Svensk forskning flerdubblar livslängden på laddningsbara Hydrid-batterier. Samverkansavdelningen. Hämtad från:

https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/svensk-forskning-flerdubblar-livsl%C3%A4ngden-p%C3%A5-laddningsbara-Hydrid-batterier-1.418734

För mer information kontakta:  

Jan Lundquist 

+46 76 769 50 67  

jan.lundquist@nilar.com 

Pressansvarig:

Matilda Ekman Vråmo

+46 73 656 43 66

matilda.ekman.vramo@nilar.com 

Om Nilar International AB

Nilar startades år 2001 som ett forskningsprojekt av ledande experter från batteriindustrin. Företaget producerar sedan 2015 avancerade bipolära Hydrid batterier (NiMH) i Gävle till energilager för kommersiella fastigheter, privata hushåll, fabriker och inom smarta elnät. Nilar Hydrid®energilager kännetecknas av att vara robusta, brandsäkra och hållbara till en låg totalkostnad. Den modulära utformningen tillåter full skalbarhet för att hantera energi och kapacitet i såväl små bostadssystem som storskaliga elanläggningar. Med sina två FoU-avdelningar i USA och Sverige har Nilar revolutionerat energi- och strömförsörjningstekniken, liksom vår nästa generations högautomatiserade tillverkningsmetoder.

Läs mer på: www.nilar.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Hydrid batterier åldras genom att den vattenbaserade elektrolyten, som förbinder plus och minus elektroderna i batteriet, långsamt förbrukas. Den nya patenterade metoden, i kombination med Nilars världsunika batterikonstruktion, gör det möjligt att motverka åldrandet hos hydrid batterierna. Genom att successivt tillsätta syrgas bildas ny elektrolyt som ersätter den förlorade” förklarar professor Dag Noréus vid Stockholms Universitet. I en intervju med NyTeknik (2018, 21 december) berättar Noréus vidare ”Man skulle kunna tro att syrgas vore förödande för batteriet, men vi fann att ytorna i batteriet är väldigt stabila eftersom de skyddas av vätet.
Professor Dag Noréus vid Stockholms Universitet
Vår nya teknologi ger en revolutionerande möjlighet att fylla på med liv i ett redan befintligt batteri. Forskning, utveckling och innovation är en stor och viktig del av Nilars verksamhet och det är mycket tillfredställande att se våra satsningar fortsätta ge goda resultat. Det här är ytterligare bevis på att Nilar leder branschens snabba utveckling mot lägre kostnad. Nilar Hydrid® batterier är mycket lämpade för att stötta elnätet på alla nivåer under lång tid. Detta är ett stort steg framåt mot ett fossilfritt och hållbart samhälle
Marcus Wigren, vd på Nilar.
Nilar har med denna banbrytande och för batteribranschen unika innovation lagt fundamentet för en ny svensk forskningsbaserad industri som har potentialen att växa sig stor. Europeiska Unionen har satt som mål att återta ledningen och satsar stort inom den strategiskt viktiga batteribranschen. Nilar är en spelare i denna nya europeiska strategi, och fortsätter sin snabba resa mot en börsintroduktion
Michael Obermayer, Nilars styrelseordförande