Vd-skifte kommer att ske i Nilar senast vid årsskiftet 2021/2022

Report this content

Nilar Internationals vd Marcus Wigren har idag informerat bolagets styrelse sin avsikt att lämna posten som vd senast vid årsskiftet. Styrelsen har valt att respektera Marcus önskemål och har tillsammans med Marcus enats om en smidig övergång tills en ny vd är på plats.

Nilars vd Marcus Wigren säger:

“Jag har nu arbetat på Nilar under 14 år. När jag började var Nilar ett renodlat FoU-projekt, som precis hade utvecklat sina första funktionella prototyper. Sedan dess har bolaget visat en enorm utveckling. Jag har, tillsammans med ett litet ledarteam, i hög utsträckning varit en del av alla steg i Nilars utveckling som ansvarig för produkthantering och försäljning, och under de senaste fem åren som vd. Jag är stolt över att ha fått leda det team som har tagit bolaget till en publik notering för några veckor sedan. Efter fjorton spännande, men också väldigt utmanande, år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till en ny ledning och själv gå till nya projekt.”

Nilars styrelseordförande Michael Obermayer säger:

“Nilar är idag en av få europeiska producenter av avancerade batterier, med full integration från cell till system. Från tidiga prototyper har Marcus haft ledning för olika team i olika funktioner. Han har varit instrumentell i Nilars snabba utveckling från att vara en producent av battericeller till en leverantör av kompletta energilagringssystem, inkluderande elektronik och avancerad styrning av mjukvara. En stor del av detta arbete har utförts i nära samarbete med tidiga pilotkunder som såg den unika potentialen i Nilars möjligheter att skapa ett konkurrenskraftigt differentierat erbjudande.

Utan Marcus kapacitet att forma starka, synergiskapande kundrelationer i stora delar av Europa och inom ett antal nyckelområden hade inte detta varit möjligt. Marcus visioner och omfattande tekniska kunnande, tillsammans med kommersiell förmåga, gör honom till en unik all-round ledare. Något som utmärker Marcus är hans oomstridda ledarskap och förmågan att hålla ihop de olika teamen inom teknikutveckling och kommersiell utveckling i såväl med- som motgång. Marcus har spelat en mycket betydande roll i utvecklingen av Nilar och i processen inför den nyligen genomförda marknadsnoteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Vi önskar honom all lycka till i hans framtida uppdrag.

Nilar är väl positionerat för att kunna dra nytta av den globalt mycket snabbt växande marknaden inom EES (Electrical Energy Storage). Behovet av energilagringssystem i bostäder, kontor och fabriker ökar snabbt då penetrationen av intermittenta förnybara energikällor växer, och därmed behovet av lagring av elektrisk energi. Efter den lyckade, nyligen genomförda marknadsnoteringen, och med stöd av European Investment Bank, är Nilar idag redo att fortsätta sin framgångsrika resa.

Obermayer tillägger:

“Vi kommer att sakna Marcus men hans efterträdare kommer att få starta från en mycket solid grund för att ta detta unika, innovativa bolag till nästa nivå.”  

Denna information är sådan som Nilar International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2021 kl. 0800 CET.

För mer information kontakta:
Michael Obermayer, Styrelseordförande, Nilar
+4670 911 98 82
michael.obermayer@nilar.com

Presskontakt:
Matilda Ekman Vråmo
+4672 213 01 28

matilda.ekman.vramo@nilar.com

Om Nilar

Nilar är en svenskbaserad utvecklare och tillverkare av stationära energilagringssystem, så kallade Electrical Energy Storage (ESS) systems. Energilagring kan användas för att överbrygga skillnader mellan energiproduktion och efterfrågan för att exempelvis bättre kunna utnyttja potentialen av intermittent elproduktion från förnyelsebara energikällor, så som solenergi och vindkraft, samt för att förstärka allt mer ansträngda elnät. Nilars batteriteknik är nickel-metallhydrid-baserad (NiMH) med en vattenbaserad elektrolyt, vilket resulterar i en stark miljö- och säkerhetsprofil tillsammans med en konkurrenskraftig prisbild över en livscykel. Bolaget har sitt huvudkontor i Täby och dess energieffektiva produktion sker sedan 2012 uteslutande i anläggningen i Gävle, där även Bolagets forskning och utveckling sker.

Nilar-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market med kortnamn NILAR. FNCA Sweden är Certified Adviser 08-528 00 399. För mer information se www.nilar.com.  

Prenumerera

Snabbfakta

Nilar Internationals vd Marcus Wigren har idag informerat bolagets styrelse sin avsikt att lämna posten som vd senast vid årsskiftet. Styrelsen har valt att respektera Marcus önskemål och har tillsammans med Marcus enats om en smidig övergång tills en ny vd är på plats.
Twittra det här

Citat

Jag har nu arbetat på Nilar under 14 år. När jag började var Nilar ett renodlat FoU-projekt, som precis hade utvecklat sina första funktionella prototyper. Sedan dess har bolaget visat en enorm utveckling. Jag har, tillsammans med ett litet ledarteam, i hög utsträckning varit en del av alla steg i Nilars utveckling som ansvarig för produkthantering och försäljning, och under de senaste fem åren som vd. Jag är stolt över att ha fått leda det team som har tagit bolaget till en publik notering för några veckor sedan. Efter fjorton spännande, men också väldigt utmanande, år är det dags för mig att lämna över stafettpinnen till en ny ledning och själv gå till nya projekt.
Marcus Wigren
Nilar är idag en av få europeiska producenter av avancerade batterier, med full integration från cell till system. Från tidiga prototyper har Marcus haft ledning för olika team i olika funktioner. Han har varit instrumentell i Nilars snabba utveckling från att vara en producent av battericeller till en leverantör av kompletta energilagringssystem, inkluderande elektronik och avancerad styrning av mjukvara. En stor del av detta arbete har utförts i nära samarbete med tidiga pilotkunder som såg den unika potentialen i Nilars möjligheter att skapa ett konkurrenskraftigt differentierat erbjudande. Utan Marcus kapacitet att forma starka, synergiskapande kundrelationer i stora delar av Europa och inom ett antal nyckelområden hade inte detta varit möjligt. Marcus visioner och omfattande tekniska kunnande, tillsammans med kommersiell förmåga, gör honom till en unik all-round ledare. Något som utmärker Marcus är hans oomstridda ledarskap och förmågan att hålla ihop de olika teamen inom teknikutveckling och kommersiell utveckling i såväl med- som motgång. Marcus har spelat en mycket betydande roll i utvecklingen av Nilar och i processen inför den nyligen genomförda marknadsnoteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market. Vi önskar honom all lycka till i hans framtida uppdrag.
Michael Obermayer
Vi kommer att sakna Marcus men hans efterträdare kommer att få starta från en mycket solid grund för att ta detta unika, innovativa bolag till nästa nivå.
Michael Obermayer