• news.cision.com/
  • Nilar/
  • Nilar tar in 327 miljoner kronor i en private placement från välrenommerade investerare som Första AP-fonden och AFA Försäkring

Nilar tar in 327 miljoner kronor i en private placement från välrenommerade investerare som Första AP-fonden och AFA Försäkring

Report this content

Nilar, en internationell marknadsledare inom elektriska energilagringssystem, meddelade idag att företaget har säkrat 327 miljoner kronor i en private placement inför planerad börsnotering. Första AP-fonden (AP1) och AFA Försäkring (AFA) är ledande investerare i kapitalanskaffningen och likviden från investeringen kommer huvudsakligen att användas för att intensifiera marknadsbearbetning samt öka produktionskapaciteten.

Ända sedan bolaget grundades har Nilar varit en pionjär i energilagringssektorn med sina patenterade, unika batterier baserade på platta celler. Nilars ambition är att bli det naturliga förstahandsvalet inom säkra elektriska energilagringssystem (EES-system) inom sitt segment, som sträcker sig från energihushållning i byggnader till drift av solcellsparker. Nilars patenterade teknologi har en unik förmåga att förlänga battericellernas livslängd och företagets EES-system erbjuder betydande fördelar med avseende på kostnad, livslängd, säkerhet och återvinning. Nilar har 105 patent i bland annat USA, Europa, Japan, Korea och Kina och har sålt 80 referenssystem till kunder över hela Europa.

”Sverige är hem till många av världens främsta företag inom miljömässig hållbarhet och Nilar är inget undantag. Den skandinaviska kulturen av att ta ansvar för miljön och flexibelt anpassa sig efter föränderlig efterfrågan är den perfekta grogrunden för fortsatt innovation och framgång”, säger Marcus Wigren, VD för Nilar.

Michael Obermayer, ordförande i Nilars styrelse, tillägger ”Vi är oerhört glada över det stora intresset för våra egenutvecklade batterilagringslösningar och hedrade över att ha attraherat investerare som Första AP-fonden och AFA Försäkring. Vi har en väldigt spännande resa framför oss och denna investeringsrunda kommer tillåta oss att göra verklighet av vår vision för framtiden för säker energilagring med hög prestanda”.

Nilar är väl positionerat för att kapitalisera på ett starkt underliggande momentum inom batterier och lagringslösningar drivet av ett tydligt globalt behov. Behovet av batterilagring växer snabbare än någonsin tidigare allteftersom förnybara energikällor med oregelbunden produktion tar marknadsandelar.

Med nödvändiga förutsättningar för fortsatt snabb tillväxt på plats kommer Nilar att kunna använda likviden från investeringen för att accelerera företagets planer för att öka såväl kapacitet som effektivitet i produktionen. Det gynnsamma marknadsklimatet drivet av tilltagande investeringar i infrastruktursektorn för energi förstärker ytterligare Nilars fördelar och förbättrar utsikterna för förväntad tillväxt de kommande åren. Fram till i dag har Nilar tagit in totalt över 900 miljoner kronor och denna investeringsrunda utgör det första steget mot en börsnotering, planerad att äga rum inom cirka 12 månader.

Olof Jonasson, aktiechef på AP1, säger ”Med ambitionen att bli förstahandsvalet bland leverantörer på marknaden genom att erbjuda ett säkert, hållbart och miljövänligt alternativ till befintliga energilagringslösningar utgör Nilar en spännande möjlighet att investera i en ledande spelare på en marknad med stark efterfrågan. Vi har en långsiktig syn på den här investeringen och är glada över att få vara med på Nilars resa framöver”.

Anders Algotsson, aktiechef på AFA, säger ”Vi ökar aktivt vår exponering mot företag med hållbara och ansvarstagande affärsmodeller. Nilar passar perfekt med våra investeringskriterier och vi är övertygade om att Nilars unika teknologi, automatiserade produktion och miljövänliga produkter kommer att spela en avgörande roll för en stark tillväxt inom energilagringsmarknaden de kommande åren”.

ABG Sundal Collier agerade Sole Global Coordinator och Swedbank i samarbete med Kepler Chevreux agerade Bookrunner i transaktionen.

Nilar startades år 2001 som ett forskningsprojekt av ledande experter från batteriindustrin. Företaget producerar sedan 2015 avancerade bipolära Hydrid® batterier (NiMH) i Gävle till energilager för kommersiella fastigheter, privata hushåll, fabriker och inom smarta elnät.

Nilar Hydrid® energilager kännetecknas av att vara robusta, brandsäkra och hållbara till en låg totalkostnad. Den modulära utformningen tillåter full skalbarhet för att hantera energi och kapacitet i såväl små bostadssystem som storskaliga elanläggningar. Med sina två FoU-avdelningar i USA och Sverige har Nilar revolutionerat energi- och strömförsörjningstekniken, liksom vår nästa generations högautomatiserade tillverkningsmetoder.

Prenumerera

Media

Media