Analysguiden: Investeringsstöd och fokus på hyresrätter ger krockkudde

Vi inleder bevakning av Nischer Properties. Vi ser Nischer Properties som klart undervärderad relativt  bolagets potential.

Investment Case

Med snart 500 bostäder i produktion är Nischer i nivå med störreaktörer

Nischer Properties avser att byggstarta360 nya lägenheter under andra halvåret 2020, samt 156 i början av 2021. Med 500 lägenheter i produktion kommer Nischer att vara i nivå med större de etablerade bostadsutvecklarna. Under 2019 färdigställdes och såldes 128 lägenheter i Karlstad vilket gav en vinst på 20 mkr. Man genomförde även förvärvet av Nyhem och startade den första produktionen av 23 lägenheter i Gävle åt HSB. Målsättningen för 2020 är att starta produktion i Östersund och Örnsköldsvik, starta försäljningen i Järfälla, samt addera ytterligare projekt till portföljen.

Byggrättsportföljen med 1500 bostäderkommer växa ytterligare under året

Bolagets mål är att under 2020 växa byggrättsportföljen från dagens 1500 till 2000 bostäder. Under 2019 växte Nischer Properties byggrättsportfölj från ca 1000 till ca 1500 bostäder genom nya marktilldelningar i Järfälla, Göteborg och Östersund, vilket demonstrerar att bolagets sätt att arbeta med nischade koncept ger goda möjligheteratt fortsätta vinna markanvisningar från kommuner.

Fokus på hyresrätter och statligt investeringsstöd ger krockkudde

Nischer Properties fokus på hyresrätter och att användadet statliga investeringsstödet för att kunna bygga på orter som gynnas av regional urbanisering sänker risken i bolaget. Att man även väljer att ta in externa investerare i de enskilda projekten för att slippa belåning, visar på ett genomtänkt sätt att hantera de risker bostadsutvecklare kan ställas inför. Bolaget har nyligen fått in en ny storägare i Rolf Lundström, grundare av Cherryföretagen, varsProvobis Invest nu äger 20% av aktiekapitalet.Med denna förstärkning på ägarsidan känner man sig nu även redo att börja planera för attbygga på eget bestånd.

Vi ser aktien som undervärderad och inleder bevakning med riktkurs 4 kr

Vi ser Nischer Properties som undervärderad relativt bolagets potential. Bolaget har ca 500 bostäder planerade för byggstart under detta år och nästa.I relation till detta ter sig bolagets börsvärde på 42mkrsom lågt. Vi inleder bevakning av Nischer med en riktkurs på 4 kr i vårt basscenario.

 

Läs hela analysen här:

(https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-nischer-properties-investeringsstod-och-fokus-pa-hyresratter-ger-krockkudde)

Prenumerera