Citat

”Nischer har god erfarenhet från att samarbeta med Ostby ifrån vårt projekt i Karlstad samt pågående projekt i Gävle. Att få ökad kontroll över den industriella produktionen i fabrik och på arbetsplatsen är en otrolig styrka för oss i kommande projekt och ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi”
Robert Vangstad, VD Nischer Properties AB
”Nischer Properties AB är ett bolag i ett mycket spännande skede med fina projekt i byggrättsportföljen och bra projekt på väg in i produktion. Min bakgrund från utveckling av industriellt byggande på Nyhem och kvalitetssäkring av produktionsprocessen och leveransen blir värdefullt i det fortsatta arbetet. Jag ser fram emot att fortsätta arbeta med och att leverera på de strategier och den affärsplan som vi lagt för bolaget
Robert Vangstad, tillträdande VD, Nischer Properties AB
Det har varit ett händelserikt år, vi har utökat vår byggrättsportfölj med 450 lägenheter under 2019, färdigställt 128 lägenheter i Karlstad, genomfört förvärvet av Nyhem och påbörjat vår första produktion åt HSB. Under året planeras för ytterligare produktionsstarter i Ö-vik och Östersund. I detta skede känns det mycket bra att lämna över till Robert som har lång erfarenhet av bostadsproduktion och fastighetsutveckling
David Aspehult, tf VD, Nischer Properties AB
Vi är mycket glada över att Provobis Invest blir en av huvudägarna i Nischer Properties. Provobis kan med sin finansiella styrka, kontaktnät och kunskap bidra till vår fortsatta expansion på ett mycket bra sätt.
David Aspehult tf VD Nischer Properties
”Nischer Properties är ett spännande bolag med bra positionering som på kort tid byggt upp en fin projektportfölj, vi ser fram emot att vara en del av bolagets fortsatta utveckling
Rolf Lundström
Vi är mycket glada över att Provobis Invest blir en stor aktieägare i Nischer Properties. Rolf Lundström, VD för Provobis Invest är en stor förebild, hans långa entreprenörsskap och företagsbyggande sträcker sig över 50 år bakåt i tiden. Genom Provobis kontrollerar han en en omfattande börsportfölj med stora innehav i bland annat hotellkedjan Scandic, nischbanken Collector och investmentbolaget Svolder. ”Vi är mycket glada över att Provobis Invest valt att investera i Nischer Properties
David Aspehult, tf VD Nischer Properties