Nischer förvärvar 20% i Lettiska Modultillverkaren Conpro SIA

Report this content

Nischer Properties AB förvärvar 20% av den Lettiska Modultillverkaren/husleverantören Conpro Sia för €100 000. Conpro Sia har sin tur har förvärvat rörelsen i Ostby SIA samt Ostby Production SIA och tillhörande dotterbolag.

Syftet med förvärvet är dels att kvalitetssäkra leveranser men också att affärutveckla i hela värdekedjan, från projektering och tillverkning i fabriken till montage och färdigställande på arbetsplatsen. 
 

”Nischer har god erfarenhet från att samarbeta med Ostby ifrån vårt projekt i Karlstad samt pågående projekt i Gävle. Att få ökad kontroll över den industriella produktionen i fabrik och på arbetsplatsen är en otrolig styrka för oss i kommande projekt och ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi” förklarar Robert Vangstad, VD Nischer Properties AB. 

Förvärvet av minoritetsposten i Ostby/Conpro påverkar inte bolagets ”dual vendor” strategi som innebär att alltid konkurrensutsätta samtliga projekt och husleverantörer.  

Nischer har tidigare under året färdigställt 128 lägenheter i Karlstad som sålts till Ledstången, och påbörjat sin första produktion åt HSB. Under året planeras för ytterligare produktionsstarter i Ö-vik och Östersund samt start på försäljningen i Järfälla.

Om Ostby Sia/Conpro Sia

Ostby Sia har en lång erfarenhet av industriell produktion och att leverera bostadshus till den skandinaviska marknaden från sin moderna fabrik för hustillverkning som byggdes 2005. Sedan starten har bolaget levererat bostäder i form av väggelement till Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Lettland, Nederländerna och Frankrike. 2012 utvecklades produktionen till att även innefatta färdiga moduler för småhus och flerbostadshus. Ostby med dotterbolag har omsatt mellan 8-10 miljoner Euro per år under de senaste 5 åren. 

https://www.ostby.lv/se/

För ytterligare information:

Robert Vangstad VD
0725-31 33 00
robert.vangstad@nischer.se

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM SME.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Nischer har god erfarenhet från att samarbeta med Ostby ifrån vårt projekt i Karlstad samt pågående projekt i Gävle. Att få ökad kontroll över den industriella produktionen i fabrik och på arbetsplatsen är en otrolig styrka för oss i kommande projekt och ligger helt i linje med vår långsiktiga strategi”
Robert Vangstad, VD Nischer Properties AB