Nischer Properties AB föreslås erhålla markanvising om cirka 100 lägenheter i Avesta

Report this content

Miljö- och byggförvaltningen i Avesta kommun fått i uppdrag att, i samarbete med Nischer Properties, ta fram ett förslag på markanvisningsavtal som kräver ett slutgiltigt godkännande i kommunstyrelsen för att därefter kunna vinna laga kraft.

2015 beslutade Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse att donera en så kallad ”visionär stadsplan” till Avesta Kommun. Planens syfte är att förtäta centrum, skapa mer liv och rörelse och därmed gynna centrumhandeln. Nischer har visat skisser och lösningar för hur busstorget i centrala Avesta skulle kunna bebyggas med cirka 100 bostäder vilket tilltalade stadshuset varpå beslut fattades att gå vidare med Nischer.  

”Verkligen glädjande att Avesta kommun tilltalas av Nischers förslag och lösningar för stadsdelen. Vi ser stor potential i Avesta med eller utan Googles etablering på orten. Detta är vårt första projekt i Dalarna och vi ser fram emot att få till flera så att vi kan fortsätta att bygga upp vårt bostadsbestånd i regionen” förklarar Robert Vangstad, VD Nischer Properties.  

Markanvisningen behöver ett slutgiltigt godkännande i kommunstyrelsen för att därefter kunna vinna laga kraft.

För ytterligare information:

Robert Vangstad VD
0725-31 33 00
robert.vangstad@nischer.se

Nischer Properties är ett rikstäckande fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM SME.

Prenumerera

Citat

Verkligen glädjande att Avesta kommun tilltalas av Nischers förslag och lösningar för stadsdelen. Vi ser stor potential i Avesta med eller utan Googles etablering på orten. Detta är vårt första projekt i Dalarna och vi ser fram emot att få till flera så att vi kan fortsätta att bygga upp vårt bostadsbestånd i regionen
Robert Vangstad, VD Nischer Properties