Analysguiden: Starkt rustat för tillväxt under 2021

Report this content

Nischer Properties övergång till IFRS i vår kommer att synliggöra dolda värden i bolaget. Analysguiden upprepar riktkursen 8 kr för aktien.

Byggrättsportfölj med 1 200 byggrätter
Under 2020 avslutade Nischer Properties två viktiga referensprojekt samtidigt som man produktionsstartat Östersund om 120 hyresrätter och planerar att produktionsstarta Örnsköldsvik om 228 hyresrätter under sommaren 2021 och fortsatte att utveckla sin portfölj med 1200 byggrätter. Luleå blev en ny ort på kartan för bolaget i oktober då bolaget tilldelades en markanvisning på 130 hyres- och bostadsrätter i den nya stadsdelen Kronan. Koncernens resultat för 2020 uppgick till -10,6 mkr och soliditeten uppgår till betryggande 71% (19%). Bolaget står därmed starkt rustat för tillväxt och projektgenomföranden under 2021. Med snart 350 bostäder i produktion är Nischer Properties i nivå med flera av de större etablerade fastighetsutvecklarna.

Målsättning att nå 1 000 bostäder i egen förvaltning
Nischer Properties fortsätter att fokusera på utveckling av funktionssmarta och prisvärda hyres- och bostadsrätter i tillväxtregioner. Man strävar efter att jobba med en hög grad av självfinansiering fram till produktionsstart i samtliga projekt. Genom att ta in externa investerare i projektbolagen kan man arbeta utan behov av större lånefinansiering. Nischer Properties bygger även för egen förvaltning och avser behålla alla de hyresrätter som man nu utvecklar. Detta kommer ge en långsiktig värdetillväxt och stärka bolagets balansräkning över tid. Bolagets uttalade målsättning är att nå 1 000 bostäder i förvaltning inom kommande år.

Övergång till IFRS viktig trigger i maj
I maj väntas bolaget publicera sin Q1 rapport med redovisning enligt IFRS, vilket kan bli en viktig trigger för aktien. Till exempel kommer man att ta upp projektet i Östersund med 120 lägenheter samt projektet i Örnsköldsvik med 228 lägenheter till marknadsvärde. Enbart dessa två projekt skulle vid en värdering av bedömt marknadsvärde teoretiskt öka tillgångssidan i balansräkningen med
minst 400 mkr.

Vi upprepar vår riktkurs 8 kr
Nischer Properties har ca 350 bostäder planerade för byggstart och i relation till detta framstår bolagets börsvärde som lågt. Vi upprepar vår riktkurs 8 kr som är baserad på en scenarioanalys av bolagets projektportfölj.

Läs analysen här.

Prenumerera