Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 31 december 2002

Bokslutskommuniké för Netrevelation Holding AB (publ) 1 januari - 31 december 2002 * Nettoomsättningen för helåret ökade och blev: 94 MSEK (enligt ny modell för intäktsredovisning). * Periodens kassaflöde blev positivt: +1 626 Kkr varav, kassaflödet från den löpande verksamheten: + 3 811 Kkr. * Bruttomarginalen steg till: 12,1%. * Rörelseresultatet före avskrivningar och finansnetto för helåret uppgick till: - 4 853 Kkr. * Netrevelation tecknar första utlandsavtalet för matartransporter för flyg och tåg. Om affärssystemföretaget Netrevelation Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. Kontaktperson Roger Blomquist, VD Netrevelation Holding AB (publ), roger.blomquist@netrevelation.se Mobil: 0708-609593 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00130/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/24/20030224BIT00130/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar