December - Netsys internationella genombrott

Report this content

December - Netsys internationella genombrott I december tecknade Netrevelation och Worldspan, ett globalt företag inom resebokning och distribution av elektronisk reseinformation, ett samarbetsavtal om att lansera global taxibaserad marktransport för flyg och tåg, med start i Storbritannien och Sverige. För Netrevelation innebär avtalet ett internationellt genombrott och en möjlighet att internationalisera Netsys genom organisk expansion till rimliga etableringskostnader. Styrelsen har kallat till extra bolagsstämma för att fatta beslut om finansieringen av projektet. Dessutom föreslås förändringar i styrelsen. Den extra bolagsstämman äger rum den 20/1. För aktieägare som vill ställa frågor om Worldspan-projektet har vi öppnat en särskild frågekanal - via emailadress: worldspan@netrevelation.se. Frågorna besvaras av vår VD Roger Blomquist samt av Worldspans VD i Sverige och Finland, Tim Åström. Frågor och svar lägger vi ut på vår hemsida. www.netrevelation.se. Frågekanalen är öppen t o m fredagen den 17/1. Försäljningen Under december fortsatte Tågtaxi att öka jämfört med december 2001. Vår äldre version av FöretagsTaxi fick dock en lägre volym under december jämfört med december 2001. Det är också förklaringen till att årstakten ligger kvar på ungefär samma nivå som i oktober/november. [REMOVED GRAPHICS] Tågtaxi Tågtaxis lanseringskampanj avslutades den 30 november. Resultatet under höstens kampanj har varit en genomsnittlig ökningstakt i kronor på ca 60% och i antalet bokningar på ca 20%. Att ökningstakten i kronor är högre beror på prisjusteringar. Ökningstakten fortsatte under december utan kampanjstöd. FöretagsTaxi I vårt förra nyhetsbrev (Nr 6) informerade vi om ett nytt koncept för ersättningstrafik för tågoperatörer. Pilotfasen av konceptet inleddes under senare delen av december med installationer av bokningsklienter. Vi räknar med att vara igång med tester och bokningar under denna vecka. Övrigt Under december fick vi skattemyndighetens beslut för taxeringsåret 2002. Beslutet innebär skattemässiga förlustavdrag för operativ verksamhet på 48 MSEK och 157 MSEK för förlustavdrag för inkomster på kapital. I vår delårsrapport 1 jan - 30 september 2002 prognostiserade vi positivt kassaflöde, samt positivt resultat före avskrivningar för fjärde kvartalet. Kassaflödet blev bättre än prognostiserat. Kassaflödet blir positivt för helåret. Likvida medel inkl outnyttjade krediter uppgick till 4.475 Kkr vid årsskiftet. Prognosen om ett positivt rörelseresultat, före avskrivningar, för kvartal fyra ser vi nu att vi inte kommer att klara. Orsaken är en sämre bruttomarginal än beräknat och som i sin tur beror på kalibrering av Netsys. Åtgärder är vidtagna i november för att justera marginalen. Nästa nyhetsbrev kommer den 24 februari, samtidigt som vår bokslutskommuniké. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurserför kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/13/20030113BIT00650/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar