Försäljning av aktier i projektbolag

Report this content

Nischer Properties AB har i ett icke-publikt erbjudande sålt ca 20% av aktierna till privata investerare i projektbolaget Nischer Örnsköldsvik 1 AB, vars syfte är att utveckla hyresrätter med investeringsstöd i Örnsköldsvik. Försäljningen har totalt genererat ca 10 Msek.

Nischer Properties AB har vid försäljningen samarbetat med Ancron Rådgivning AB samt Mangold Fondkommision AB.

Nischer Properties AB har även påbörjat ett icke-publikt erbjudande att sälja 32,5% av aktierna i projektbolaget Nischer Tanken 1 AB, vars syfte är att utveckla hyresrätter med investeringsstöd på Frösön i Östersund. Försäljningen förväntas generera ca 6,5 Msek. 

Detaljplanen har vunnit lagakraft i båda projekten och pågående projektering för bygglovsansökan kommer att slutföras under 2019. Projektet i Örnsköldsvik och Östersund planeras att byggstartas under 2020.

För ytterligare information:

David Aspehult, tf VD Nischer Properties AB
073 - 699 71 55
david.aspehult@nischer.se

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.