Netrevelation - stämmokommuniké

Report this content

Netrevelation - stämmokommuniké En extrainkallad bolagsstämma i Netrevelation Holding AB(publ) fattade under måndagen en rad beslut för att förbereda bolaget inför ett samarbete med Worldspan, ett globalt företag inom resebokning och distribution av elektronisk reseinformation. Netrevelation och Worldspan tecknade vid årsskiftet samarbetsavtal om att lansera ett globalt koncept för flygtaxi och tågtaxi. Stämman bemyndigade styrelsen att intill den ordinarie bolagsstämman emittera konvertibla förlagslån på högst 15 MSEK med företrädesrätt till aktieägarna. Stämman bemyndigade också styrelsen att intill den ordinarie bolagsstämman emittera konvertibelt förlagslån om högst 5 MSEK riktat till samarbetspartner och/eller en eller flera institutionella placerare. Mot bakgrund av de nya utmaningar bolaget står inför beslutade stämman också att genomföra förändringar i styrelsen. Stämman valde Roger Blomquist (omval), Johan Larsson (nyval), Eric Severin (omval) och Tomas Tobiasson (omval) till styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Leif Jansson och Carl-Johan Kjellander hade avböjt omval. Den nya styrelsen utsåg Eric Severin till ordförande. Johan Larsson (nyval) har lång erfarenhet från tjänsteutveckling med it- stöd från it-, telecom-, och finanssaktorn. Senaste befattning var internetchef och ledamot i verkställande ledningen på SEB. För ytterligare information: Eric Severin, Ordf, Netrevelation Mobil: 0707-276610 Hemsida: www.netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/21/20030121BIT00150/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar