Nischer Properties fullföljer försäljning av 150 byggrätter i Järfälla, Tallbohov

Report this content

Nischer Properties AB säljer genom dotterbolag aktierna i Nischer Järfälla 1 AB och därmed indirekt fastigheten med 150 byggrätter i Tallbohov, Järfälla för 69 miljoner till MAWEJ B1 Blå AB. William Nayis AB, har den 26 januari 2021, överlåtit avtalet i sin helhet till MAWEJ B1 Blå AB.

I samband med beviljandet av bygglovet gjordes en justering av antal lägenheter från 153 till 150 och Brutto Area (BTA) från 10 358 BTA till 9 542 BTA. Samtliga villkor inför tillträdet uppfylldes i och med att bygglovet beviljades den 26 januari 2021 av Järfälla Kommun.

Försäljningen sker nu till ett nytt överenskommet fastighetsvärde om 69,0 miljoner och en justerad markkostnad om 50,8 miljoner. Vilket ger ett överskott om cirka 17 miljoner. Nischer äger 64,6% och övriga minoritetsägare 33,4%.

 

Denna information är sådan information som Nischer Properties AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021, klockan 15.00.

För ytterligare information:

Robert Vangstad VD
0725-31 33 00
robert.vangstad@nischer.se

Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM SME.