Nischer Properties säljer projekt i Karlstad till Living at Campus

Nischer Properties har genom dotterbolag avtalat med Living at Campus Karlstad AB om försäljning av bolagets projekt i Karlstad. Projektet inkluderar 128 stycken hyresbostäder för studenter på campusområdet vid Karlstad universitet. Värdet på den färdigutvecklade tomträtten uppgår till 100 mkr och vinsten för Nischer Properties och projektets minoritetsägare beräknas uppgå till cirka 20 procent av detta värde. Köparen kommer enligt avtalet att tillträda tomträtten under hösten 2019.

Croisette Real Estate Partner och Hamilton Advokatbyrå har varit rådgivare till Nischer i affären.
  
 
För ytterligare information:

David Aspehult, delägare och tillträdande tf VD
073 - 699 71 55
david.aspehult@nischer.se
  
  
Nischer Properties är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i tillväxtregioner. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar