Nischer Properties utvecklar ytterligare bostäder i Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kommun har nu beslutat att ge Nischer Properties AB en markanvisning för del av fastigheten Hörnett 3:11. Detaljplanen är lagakraftvunnen vilket innebär att arbetet med framtagande av bygglov är planerat att inledas under hösten.

Förslaget innebär nyproduktion av bostäder fördelat på en markyta motsvarande 3,3 ha. Inom området får tre huskroppar med max fem våningar uppföras enligt gällande detaljplan. Total bruttoarea för projektet är 21 000 kvm vilket då möjliggör bostäder på en bostadsarea om cirka 18 000 kvm.

”Vi ser verkligen fram emot att få vara med och skapa ett attraktivt och tryggt område som sträcker sig över generationsgränserna. Det känns såklart extra spännande eftersom vi redan är med och utvecklar bostäder med vårt koncept Grand Living nere på Varvskajen”, säger Nischers VD Urban Larsson

"Vi från Örnsköldsviks kommun är glada att det är fler som vill vara med och investera samt utveckla Örnsköldsvik", säger Odd Johansson Mark- och planeringschef, Örnsköldsviks kommun.

Markområdet ligger direkt ovanför Örnsköldsviksfjärden längs Varvsbergets sluttning med närhet till city, härlig natur med strövområden, slalombacke samt golfbana.

Detta blir ett välkommet tillskott till Nischers projektportfölj där sedan tidigare bolaget informerat om sina projekt i Haninge, Karlstad, Örnsköldsvik, Knivsta och Hudiksvall.

För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se
 

Nischer Properties AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar