Nischer säljer delar av aktieinnehavet i Concent

Nischer har sålt 1 875 000 stycken aktier av de totalt 6 222 216 stycken aktier som bolaget äger i Concent Holding AB. Köpeskillingen uppgår till 16 406 250 kronor motsvarande en aktiekurs på 8,75 kronor per aktie. Köpare är Avalanche Capital AB.

 
För ytterligare information:

Wilhelm Burman, Vd
076 – 327 48 74
wilhelm.burman@nischer.se

Nischer AB (publ) köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar