Nyhetsbrev nr 16 - oktober

NYHETSBREV NR 16 - OKTOBER Helsingborg 2003-10-24 Netrevelation får ytterligare en tågoperatör i sitt tågtaxikoncept Netrevelation och tågoperatören Connex avser att teckna avtal om försäljning och distribution av tågtaxi till Connex långdistanståg. Konceptet, som i huvudsak bygger på befintlig tågtaxiplattform, beräknas kunna tas i drift under våren 2004. Connex Sverige ägs av den internationella Connexgruppen som driver omfattande buss- och tågtrafik i ett 20-tal länder, främst i Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Spanien samt Australien. Sedan 1999 sköter Connex servicen i Stockholms tunnelbana. Fr o m den 15 juni 2003 tog Connex också över Norrlandstrafiken, med bl a tåglinjerna; Göteborg- Stockholm- Umeå - Luleå. Med hjälp av Netrevelations teknik kommer Connex att kunna erbjuda sina kunder, tågresenärerna, hela resan, dvs en integrerad tågresa från adress till adress, där tåget kopplas samman med en taxibil - Tågtaxi. [REMOVED GRAPHICS]Genom ett samarbete med Connex får Netrevelation ytterligare en tågoperatör i Tågtaxikonceptet, vilket i sin tur stärker Netrevelations målsättning att uppnå en årlig försäljningsvolym för Tågtaxi om 200 MSEK. Försäljningen Omsättningen som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), blev under september 93 MSEK. Tågtaxi Som vi informerat om, i föregående Nyhetsbrev, planeras en förändring av Tågtaxis prismodell. Genom förändringen blir det möjligt att tydligt se vilken del av priset som utgör transport och vilken del som utgör tjänster. Syftet med förändringen är att skapa förutsättning för vidare volymutveckling av Tågtaxi, som i dagsläget ligger kring ca 30 MSEK. Det nya Tågtaxi, med projektnamnet Tågtaxi 2, går nu in i ett testskede. Där systemtester mellan Netsys och vår systempartner Linkon genomförs. Därefter beräknas distribution av Tågtaxi 2 ske först via Bennet Resebyrå, med Vägverket som användare under en pilotfas. Därefter rullas Tågtaxi 2 successivt ut till övriga agenter. FöretagsTaxi Arbetet med att färdigställa FöretagsTaxi för drift, under Netsys teknik går enligt plan. Vilket i praktiken innebär att vi nu närmar oss slutskedet på själva utvecklingen. Efter en större driftsättning, som nu sker, kommer arbetet att huvudsakligen inriktas på tester. Dock har vi fortfarande en del funktioner kring betalkort, resekonton och behörighetslogik att färdigställa, men räknar med att detta är avklarat före årskiftet. Övrigt Konvertibel-emissionerna är nu helt avslutade och har tillfört bolaget totalt 11.132.624 kronor. I detta belopp ingår även den riktade delen, med bl a Linkon, som vi tidigare rapporterat om. Registreringsarbetet pågår och konvertiblerna beräknas vara noterade senast V45, dvs inom två veckor. Nästa nyhetsbrev nr 17 publiceras den 24 november. För ytterligare information: Roger Blomquist, VD, Netrevelation Epost: roger.blomquist@netrevelation.se Besök även: www.netrevelation.se Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00300/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00300/wkr0002.pdf

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar