NYHETSBREV NR 3 2008

Netrevelation inleder samarbete med American Express Resebyråer

Efter att under en period genomfört systemutvecklig och tester av bokningsfunktionalitet har Netrevelation och American Express Business Travel gjort en överenskommelse om ett distributionssamarbete. Överenskommelsen innebär att Netrevelations produkt MyCab Air (taxitransporter kopplade till och från flygresor) erbjuds American Express kunder.

I samband med denna överenskommelse har Netrevelation beslutat att också produkten MyCab Air kommer att få samma miljö-profil som redan lanserats för Tågtaxi, vilken sedan tidigare distribueras av American Express. Det innebär att bokning styrs till miljöbil där sådan finns tillgänglig, attraktiva priser uppmuntrar till samåkning samt att de CO2 – utsläpp som ändå genereras kompenseras via köp av utsläppsrätter i samarbete med Naturskyddsföreningen.

- Vi är mycket glada att Sveriges största resebyråkedja valt att samarbeta med oss, säger Anders Holst, VD för Netrevelation. Vi har arbetat målmedvetet med produkterna, bland annat miljöprofileringen vilket ligger väl i tiden och det ökar givetvis attraktiviteten i våra erbjudanden.

Infasning av produkterna i American Express resebyråer och självbokningssystem har redan påbörjats.

Miljöprofilen utökas till fler produkter

Under april genomförde vi en förändring av vår produkt Tågtaxi, som fick en tydlig miljöprofil. Med bakgrund av den mycket positiva respons förändringen mött har vi också beslutat att produkten MyCab Air får samma moderna miljöprofil.

Vårt ramavtal med Försvarsmakten (”FMLOG-avtalet”) innehåller inte något specifikt krav på miljöprofil. Men, efter diskussioner med representanter för Sveriges Riksdag och Regeringskansliet har vi noterat att engagemanget i miljöfrågor ökat påtagligt den senaste tiden. Därför har vi i dagarna också tagit beslut om att erbjuda miljöprofilering av samtliga transporter inom ramen för FMLOG-avtalet.

- Vi ser att fler och fler kunder delar vårt miljöengagemang, fortsätter Anders Holst. Och för oss var det en självklarhet att tillmötesgå önskemålen från Sveriges Riksdag och Regeringskansliet om miljöstyrning. Vi har utvecklat tekniken för andra kunder och erbjuder nu hela myndighetssfären inom ramen för FMLOG-avtalet miljöprofilerade taxitransporter.

Med de mycket attraktiva priser vi erbjuder myndigheterna nu också kombinerade med miljövänligare resande hoppas vi att inga av de drygt 600 myndigheter som omfattas av FMLOG-avtalet kan motstå vårt erbjudande.

Miljöprofilen för alla dessa produkter (Tågtaxi, MyCab Air och ”FMLOG-resor”) innebär att bokningar styrs till en miljöbil, där sådan finns tillgänglig. Vidare uppmuntras samåkning genom förmånliga priserbjudanden. I samarbete med Naturskyddsföreningen upphandlar Netrevelation utsläppsrätter för att kompensera för de CO2 – utsläpp som ändå genereras. Netrevelations system möjliggör att man kan mäta den faktiska mängden utsläpp av olika slag mycket noggrant, varför vi har en unik möjlighet att på ett relevant sätt klimatkompensera taxitransporterna.


För vidare information kontakta:
VD, Anders Holst 0708 401384 Email: anders.holst@netrevelation.se
www.netrevelation.se

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar