Rönnskärs Båk AB säljer sitt aktieinnehav i Nischer Properties AB till Sweagle AB

Rönnskärs Båk AB har sålt hela sitt aktieinnehav i Nischer Properties AB. Försäljningen gäller 1 169 128 aktier till Sweagle AB för totalt 2 104 430 kronor, vilket motsvarar en aktiekurs om 1,80 SEK per aktie.

För ytterligare information:

Urban Larsson, VD
070 – 881 10 63
urban.larsson@nischer.se

Nischer Properties AB (publ)
köper, säljer, utvecklar och förvaltar bostadsfastigheter i Sverige. Intäkter skapas genom fastigheternas värdeökning vid försäljning samt driftnetto vid förvaltning. Nischers aktie är noterad för handel på NGM Nordic MTF. 

Taggar:

Om oss

Nischer är ett nationellt fastighetsutvecklingsbolag som fokuserar på utveckling av nischade konceptboenden i stor- och universitetsstäder. Väl genomtänkta lösningar som enkelt kan anpassas för var projekts unika förutsättningar banar väg för en smidig process, ett stabilt resultat och bostäder där människor trivs, umgås och utvecklas. Bolaget är listat på Nordic Growth Market.

Prenumerera

Dokument & länkar