Nobina vinner kontrakt för de första elektriska ledbussarna i Helsingforsregionen

Report this content

Med ett nytt kontrakt värt drygt 127 miljoner euro, ger HSL Nobina ett utökat förtroende att driva och utveckla stadstrafiken i Helsingfors och Vanda. Kontraktet är ytterligare en satsning för hållbar kollektivtrafik och innefattar bland annat de första elektriska ledbussarna i Helsingforsregionen. Totalt sträcker sig kontraktet över sju år med möjlighet till efterföljande tre optionsår.

Sedan tidigare har Nobina en väletablerad verksamhet i Helsingforsregionen och flera kontrakt med HSL. Tillsammans arbetar HSL och Nobina för att skapa en hållbar och attraktiv kollektivtrafik. Det nya kontraktet innebär en utvidgad trafik på totalt 68 tursatta bussar, varav 58 bussar kommer att drivas uteslutande på el. Bland dessa återfinns 40 elektrifierade ledbussar, vilka kommer bli de första i sitt slag att trafikera Helsingforsregionen.

Vi är mycket glada över att HSL med ett tydligt fokus på miljö och hållbarhet, ger oss möjlighet att tillsammans fortsätta driva och utveckla den kollektivtrafik som möter samhällets behov, säger Petri Auno, vd Nobina Oy.

Trafikstart är i augusti 2021.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till och med den 16 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Erixon, kommunikationschef Nobina, +46 72 967 02 84
Mattias Gelinder, IR-chef, +46 72 967 02 61

Om Nobina  
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Nobina tillhandahåller även särskild kollektivtrafik under varumärket Samtrans på den svenska marknaden. Bolaget omsätter närmare 11 miljarder SEK (2019/20), har 11 700 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com.