Nobina vinner upphandling i Ale för cirka 500 MSEK

Nobina får förnyat förtroende att driva busstrafiken i Ale. Det totala värdet av kontraktet beräknas till ca 500 MSEK över avtalstiden, som är 10 år. Trafiken är planerad att starta i juni 2019 och kontraktet omfattar cirka 20 bussar.   

Samtliga bussar ska drivas med fossilfritt bränsle. De kommer att ha USB-uttag och informationsskärmar med förbättrad och utökad trafikinformation.
– Vi är stolta över att Västtrafik låter oss utveckla och driva busstrafiken i Ale. Nu får vi möjlighet att tillsammans med Västtrafik fortsätta utveckla resandet så att fler väljer kollektivtrafiken, säger Jan Bosaeus, vd på Nobina Sverige.

Västtrafik har i de nya avtalen ställt högre krav på kvalitet jämfört med tidigare, bland annat genom större krav på och incitament för kundnöjdhet.

Det finns optioner för elbussar i avtalet, vilket innebär att Västtrafik har möjlighet att inom en månad besluta om två av busslinjerna i Ale ska elektrifieras.

Tilldelningsbeslutet kan överklagas fram till den 18 juni 2018.

Informationen är sådan som Nobina AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018, kl. 13:40.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Erixon, Kommunikationschef Nobina +46 72 - 967 02 84

Om Nobina
Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör avseende kollektivtrafik med buss. Bolagets expertis avseende prospektering, anbudsförfaranden samt en aktiv förvaltning av kontrakt gällande kollektivtrafik med buss, i kombination med en långsiktig leverans av tjänster med hög kvalitet, gör Nobina branschledande i termer av lönsamhet, utveckling och initiativ som främjar en sundare bransch. Varje dag ser Nobina till att närmare en miljon människor kommer till sitt jobb, sin skola eller andra aktiviteter genom att leverera kollektivtrafik med buss i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Bolaget omsätter drygt 9 miljarder SEK (2017/18) och har 11 000 medarbetare och huvudkontor i Solna, Stockholm. För mer information, se Nobinas hemsida: www.nobina.com

Taggar:

Om oss

Nobinagruppen är Nordens största aktör inom kollektivt resande med buss och har som affärsidé att förenkla kundens vardagsresor. Koncernen består av de operativa bolagen Nobina Sverige AB, Nobina Norge AS, Nobina Finland Oy, Nobina Danmark A/S och Samtrans skol- och handikapptransporter Stockholm AB.