IT-koncernen Nordlo förvärvar Netcomp

Report this content

Nordlo förvärvar IT-leverantören Netcomp, med verksamhet i Blekinge- och Kronobergsregionen, och stärker därmed sin utmanarposition som en lokalt förankrad IT-partner på den nordiska marknaden.

Netcomp byter namn till Nordlo, som i och med sammanslagningen blir den ledande IT-aktören i regionen. Vi kommer nu att kunna erbjuda hela vår bredd av tjänster för att hjälpa våra kunder att utvecklas och bli framgångsrika, säger Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.

Magnus Söderberg, vd Netcomp.

Magnus Söderberg, vd för Netcomp utses till ny vd för Nordlo i Blekinge- och Kalmarregionen. Mikael Mårtensson, nuvarande vd för Kalmar och Ronneby blir ställföreträdande vd. Förvärvet av Netcomp innebär att Nordlo växer till strax över 600 medarbetare och kontor på 36 orter i Sverige och Norge. Netcomps verksamhetsinriktning och geografiska täckning i Blekinge och Växjö stärker och kompletterar Nordlo som fokuserar på molntjänster, infrastruktur och digitalisering och redan är etablerat i regionen.

Bolagens styrkor mappar väl in i varandra och kommer att gynna både befintliga och nya kunder. Därtill blir vi en så pass stor spelare så att vi kan locka till oss specialistkompetenser som annars rekryteras till storstadsregionerna, säger Fredrik Almén.

Nordlos värderingar och kvalitet fällde avgörandet

Sedan Netcomp bildades för 20 år sedan har markanta förändringar skett inom IT-marknaden. Små företag i regionen hade oftast inte mer än en dator i sin verksamhet som de behövde support för. Idag har regionens småföretag lika höga krav på system och tjänster som de stora företagen. Detta har inneburit utmaningar för Netcomp, som varit mycket måna om att sätta kundens intressen i första hand och erbjuda kvalitativa IT-lösningar som håller långsiktigt.

Kunder väljer Netcomp som strategisk IT-partner och leverantör för driften, dvs Netcomp blir kundens egen IT-avdelning. Bolaget agerar också rådgivare till företagsledningar och utgör lokal ISP (Internet Service Provider) i regionen, vilket även möjliggör leverans av hostingverksamhet.

– I valet av Nordlo som ägare har det vägt tungt att de verkar inom SME-segmentet och levererar moderna IT-tjänster som fungerar för kunderna både i vardagen och i framtiden. Att få utgöra en del av en större koncern med en högkvalitativ erbjudandeportfölj och finansiella muskler, samtidigt som styrmodellen innebär lokala affärer och beslut, kommer att framtidssäkra vår regionala verksamhet, säger Magnus Söderberg, vd Netcomp.

Breddad kunskap gynnar kunderna

För Netcomp, tillika Nordlo, står kundernas framgång högst på agendan, men för att kunderna ska bli framgångsrika är Nordlos medarbetare den viktigaste tillgången och källan till goda resultat.

– Sammanslagningen gör Nordlo (fd Netcomp) till en ännu attraktivare arbetsgivare i regionen, här får befintliga och nya medarbetare vidareutveckling genom den breda specialistkompetens som finns inom Nordlo-koncernen. Våra kunder kommer också att uppleva att de kommer närmare digital harmoni tack vare tillgången till koncernens samlade kompetens, säger Magnus Söderberg.

Om Netcomp:
Netcomp erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer genom en bred tjänsteportfölj inom it-drift, hosting, bredband och molntjänster. Företaget bildades år 2000 i Karlshamn, Blekinge och har sedan dess haft en stabil tillväxt. Idag omsätter Netcomp 54 miljoner kronor med hjälp av 27 medarbetare på tre kontor; i Karlshamn, Karlskrona och Växjö. Netcomp fokuserar på långsiktiga kundrelationer genom lokal närvaro, hög servicegrad, effektiv drift och snabb support. Läs mer på: 
http://netcomp.se/

 Vill du veta mer – kontakta:
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo, 0703-33 15 59, fredrik.almen@nordlo.com 
Magnus Söderberg, vd Netcomp, 0733-70 33 92,
magnus.soderberg@netcomp.se

IT-bolaget Nordlo bildades 2018 genom en sammanslagning av Zetup, Office IT-Partner, Dicom och norska IT total. Med fokus på rådgivning och lokal förankring ska den nya koncernen bli en stark nordisk utmanare inom molntjänster, infrastruktur och digitalisering för nationella såväl som internationella organisationer. Nordlo har idag drygt 600 medarbetare på 36 orter i Sverige och Norge, samt en årsomsättning på 1,3 miljarder. Läs mer på https://nordlo.com/

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Nordlo förvärvar IT-leverantören Netcomp, med verksamhet i Blekinge- och Kronobergsregionen, och stärker därmed sin utmanarposition som en lokalt förankrad IT-partner på den nordiska marknaden.
Twittra det här

Citat

Netcomp byter namn till Nordlo, som i och med sammanslagningen blir den ledande IT-aktören i regionen. Vi kommer nu att kunna erbjuda hela vår bredd av tjänster för att hjälpa våra kunder att utvecklas och bli framgångsrika.
Fredrik Almén, koncernchef Nordlo